facebook

Prancūzijos ūkininkai domėjosi Žemės ūkio rūmų veikla

Gegužės 29 – birželio 1 d. Lietuvoje lankėsi Prancūzijos Normandijos regiono ūkininkai. Prancūzijos ūkininkai aplankė ne vieną Lietuvos mėsinių galvijų augintojo ūkį, domėjosi mūsų šalies ūkininkų kasdiena, domėjosi Žemės ūkio rūmų veikla ir žemdirbių savivaldos organizacijų dalyvavimu kuriant žemės ūkio sektoriaus ateities strategiją. Svečius nustebino pieno supirkimo kainos Lietuvoje, todėl jie pasiteiravo kokių veiksmų imasi valstybės atsakingos institucijos, kad padėti pieno gamintojams. Skaityti daugiau..

Copa-Cogeca prezidiume diskusijos dėl žemdirbių padėties maisto grandinėje

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas ir Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė gegužės 27-29 d. dalyvavo Copa ir Cogeca organizacijų prezidiumo posėdžiuose, kurie vyko Olandijoje, Vageningeno mieste.

Posėdžių metu pateikta informacija apie BŽŪP paprastinimą, Copa ir Cogeca ir FoodDrinkEurope bendra pozicija dėl CO nutekėjimo. Ypač daug diskusijų sulaukė klausimas apie pieno rinką ir gamintojų padėties maisto grandinėje problema. Į posėdį atvykęs Žemės ūkio rinkų darbo grupės vadovas Cees P. Veerman, kalbėjo apie žemės ūkio rinkų funkcionavimą ir žemdirbių vietą maisto grandinėje. Europos Komisijos sudaryta darbo grupė metų gale pateiks savo išvadas apie gamintojų problemas ir rinkos nestabilumus ir rekomendacijas dėl ūkininkų padėties maisto grandinėje gerinimo. Cees P. Veerman teigė, jog daug dėmesio grupėje skiriama ūkininkų savipagalbos instrumentų paieškai, sutartiniams santykiams. „Atgal prie kvotų sistemos negrįšime. Be to, kyla naujos problemos – pabėgėlių srautai ir pan. Todėl nesitikėkite, kad mokesčių mokėtojų lėšos bus lengvai skiriamos gamintojams remti. Galbūt paramai pagrįsti bus kuriamos tvarios gamybos ar struktūrinių prisitaikymo programos“ – kalbėjo darbo grupės vadovas, taip pat pabrėžęs pridėtinės vertės kūrimo svarbą. Skaityti daugiau..

Traktorininko profesija išlieka paklausi

Birželio 1 d. Vilkijos žemės ūkio mokykloje vyko TR2 kategorijos traktoriaus vairuotojų baigiamasis egzaminas. Baigiamojo egzamino komisijoje, kurią tvirtina Žemės ūkio rūmai, Kauno rajono ūkininkas Remigijus Vaitiekūnas, Vilkijos žemės ūkio mokyklos direktorė Dalytė Rudzevičienė ir Žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja Sonata Kisielienė.  Egzamine dalyvavo 12 asmenų, siekiančių įgyti TR2 kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Asmenys, išlaikę teorinės dalies testą, demonstravo praktinius gebėjimus mokyklos aikštelėje. Skaityti daugiau..

Su Pasauline Pieno diena !

Žemės ūkis nuo seno neatsiejama mūsų kultūrinio identiteto dalis. Nuo karvytės priežiūros ir jos šėrimo iki gardaus lietuviško balto sūrio ir sviesto gamybos – visas ciklas glaudžiai susijęs su senomis ir giliomis liaudies tradicijomis.

Lietuvos žemė mūsų žmonėms visada buvo šventa, o lietuviškas stalas neįsivaizduojamas be balto sūrio ir pieno puodynės. Tai atsispindi ir Lietuvos liaudies dainose – tikrose mūsų šalies puošmenose. Skaityti daugiau..

Žemės ūkio rūmų jubiliejus „Kartos keičiasi – vertybės išlieka!”

 Gegužės 27d. (penktadienį) Žemės ūkio rūmų Didžiojoje salėje įvyko Žemės ūkio rūmų įkūrimo 90-mečio ir atkūrimo 25-mečio jubiliejinis renginys.

Prieš jubiliejinį renginį Žemės ūkio rūmų organizacijų lyderiai Parodų kalne atidengė pasodinto Vienybės Ąžuolo akmenį – žemdirbių savivaldos organizacijų simbolį.

Tuo tarpu ant scenos iš rožių žiedų Žemės ūkio organizacijų lyderių ir svečių nupintas 90-mečio vainikas simbolizavo partnerystę, bendradarbiavimą ir  draugiškumą.

 Dar 1931m. Respublikos Prezidentas Antanas Smetona  sakė: “Žemės Ūkio Rūmai yra grandis tarp vyriausybės ir ūkininkų, yra žiburys, kuris plačiai šviečia naujiems keliams. Žemės ūkio Rūmų tikslas yra perduoti agrikultūros mokslą prieinama forma platiems ūkininkų sluoksniams. Jiems tenka eiti plačia vaga, aprėpiant visas žemės ūkio šakas ”. Prieš 85 metus pasakyti žodžiai yra aktualūs ir šiandien. Skaityti daugiau..