Pagerbtas ŽŪR atkūrimo signataras Alvydas Malinauskas

Rugsėjo 22 d. Lietuvos žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus aplankė ŽŪR atkūrimo (1991 m.) signatarą Alvydą Malinauską ir įteikė ŽŪR įkūrimo 95-mečio ir atkūrimo 30-mečio atminimo ženklą.

„Prisiminėme Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo ištakas ir laikotarpį, kai buvo atkurtas Jaunųjų ūkininkų ratelių judėjimas, atkurti Žemės ūkio rūmai. Tame laikotarpyje teko man tam tikras vaidmuo. Manau, kad šis apdovanojimas tai bus ne tik mano krašto, bet ir visos Lietuvos artefaktas ateinančių kartų istorijai. Taip jau sutapo, kad apdovanojimo įteikime dalyvavo kraštietis iš Vyžuonų krašto Povilas Guobužas, besirūpinantis savo tėviškės laisvės kovų didžiavyrių pagerbimu, jų įamžinimu. Beje, svečiams pristačiau savo būsimų knygų rankraščius „Vyžuonų valsčiaus Lietuvos savanoriai ir Vyties Kryžiaus kavalieriai“ bei „Vyžuonų krašto gyvenamosios vietovės XVIII a. pirmoje pusėje – XXI a. pradžioje.“ Pastarojoje aprašytas Jaunųjų ūkininkų ratelio įkūrimas ir atkūrimas Vyžuonose,  Žemės ūkio rūmų pirmieji žingsniai 1991-aisiais metais. Su ŽŪR pirmininku dr. Arūnu Svitojumi prisiminėme Lietuvos 30-mečio istoriją,  pirmuosius ūkininkus Utenos krašte, aptarėme šių dienų žemės ūkio aktualijas“, – kalbėjo ŽŪR atkūrimo signataras Alvydas Malinauskas.