Pagerbti Biržų rajono ūkininkai

Lapkričio 30 d. Biržų pilies arsenalo salėje įvyko Biržų rajono žemdirbių pagerbimo šventė.

Susirinkusius į šventę sveikino Seimo nariai Audrys Šimas, Viktoras Rinkevičius, Biržų rajono meras Valdemaras Valkiūnas, socialiniai partneriai ir renginio rėmėjai.

„Kad renginys yra reikalingas – akivaizdu. Jau įprasta, kad nudirbę darbus žemdirbiai gali surasti minutę atokvėpiui ir pasidžiaugti rezultatais. Biržų rajono žemdirbių asociacija priklauso Žemės ūkio rūmams, ir galim pasidžiaugti, kad šis priklausymas Rūmams, mums yra reikalingas ir naudingas, nes tik telkiantis galime pasiekti rezultatų. Štai ir šiais metais dėl liūčių Biržų rajono žemdirbiai patyrė nuostolių, o rajono savivaldybė taip ir nepaskelbė ekstremalios situacijos“ – kalbėjo Biržų rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas Zenonas Prašmantas.

Biržų rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Steponas Staškevičius supažindino su geriausių Biržų rajono ūkininkų, dalyvavusių konkurso „Metų ūkis 2017“ rinkimuose vertinimo rezultatais:

  • Pirmąją vietą užėmė Vaida ir Gabrielius Klepeckai;
  • Antrąją – Ilona ir Kęstutis Armonai;
  • Trečiąją – Vitalija ir Arūnas Drevinskai.

Nugalėtojai apdovanoti Vido Jatulevičiaus skulptūrėlėmis „Angelas“, padėkos raštais, rėmėjų dovanomis.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas S. Staškevičius informavo, kad rajono ūkininkai yra didžiausi rajono darbdaviai, nes yra įdarbinę per 800 žmonių.

Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininko Sigito Dimaičio padėkos įteiktos:

  • Sauliui Silickui, UAB „Biržų žemtiekimas“ generaliniam direktoriui – už nuoširdų bendradarbiavimą su Biržų rajono žemdirbių asociacija, paramą organizuojant renginius ir prisidėjimą prie visų rajono gyventojų gerovės;
  • Petrui Vainorui, UAB „Agaras“ direktoriui  – už nuoširdų bendradarbiavimą su Biržų rajono žemdirbių asociacija, geranorišką paramą tradicinei Piemenėlių šventei Petro Aukštikalnio ūkyje ir nuoširdžią pagalbą rajono žmonėms;
  • Audriui Juknai, UAB „HOCHDORF Baltic Milk“ direktoriui  – už nuoširdų bendradarbiavimą su Biržų rajono žemdirbių asociacija, geranorišką paramą tradicinei Piemenėlių šventei Petro Aukštikalnio ūkyje ir nuoširdžią pagalbą rajono žmonėms;
  • Aušrinei Poškienei, Biržų kredito unijos administracijos vadovei – už nuoširdų bendradarbiavimą su Biržų rajono žemdirbių asociacija ir geranorišką paramą organizuojant renginius.

Į renginio dalyvius kreipėsi ir rajono ūkininkė Vaidutė Stankevičienė, prisimindama anapilin išėjusį aktyvų Biržų rajono žemdirbių asociacijos narį a. a. Vytautą Zurbą.

„Dirbame daug ir sunkiai, bet šiandien pasigendame naujų ir jaunų lyderių, kad jauni ūkininkai ne tik dirbtų savo ūkyje, bet ir įsijungtų į savivaldos organizacijų veiklą, kad būtų bendruomeniški ir neabejingi pagelbėti kaimynui, bendruomenės nariui, įsijungtų su naujomis idėjomis ir siūlymais į asociacijos veiklą“ – kalbėjo V. Stankevičienė. Ūkininkė dėkojo už pagalbą rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus specialistams ir apgailestavo, kad visai kitoks yra Biržų rajono Aplinkos apsaugos agentūros požiūris į ūkininkus. Agentūros darbuotojai tik ir laukia, kada galės nubausti ūkininką.

Ūkininkė Janina Sinkevičienė prabilo į šventės dalyvius ir svečius eilėmis, o Adolfas Jasinevičius ragino visus ūkininkus būti aktyviais ir vienytis, kad galima būtų pasiekti ūkininkams palankių sprendimų iš valdžios.

Ūkininkai įteikė duonos kepalą rajono merui Valdemarui Valkiūnui.

Zenonas Prašmantas dėkojo muzikinius kūrinius vakaro metu dovanojusiems Biržų bardams Leonidui Čiudarui ir Evelinai Čiudaraitei.