Pagerbti Joniškio rajono žemdirbiai

Lapkričio 28 d. Lietuvos žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis sveikino Joniškio rajono žemdirbius, susirinkusius į kasmetinę šventę. Sveikindamas ūkininkus ir dėkodamas už sunkų darbą, S.Dimaitis pasidžiaugė, kad šiandien ūkininkai aktyviai įsijungia į inovacijų kūrimą, dalyvauja įvairiuose projektuose ir siekia tvariai ūkininkauti. Už pažangų ūkininkavimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų padėkomis buvo apdovanoti Joniškio rajono ūkininkai Marius Gurskis ir Tadas Janulis.

Šiais metais Joniškyje surengta rudens šventė – jau keturioliktoji.

Susirinkusius į šventę sveikino Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Galius, LR Seimo nario Liudo Jonaičio padėjėja, Joniškio ūkininkų sąjungos skyriaus pirmininkė  Lilija Teresė Šermukšnienė.

Šventės metu buvo pagerbti ir apdovanoti konkurso „Metų ūkis 2019“ prizininkai.

Šiais metais I-osios vietos savininkais tapo Žagarės seniūnijos ūkininkai Raimonda ir Donatas Dovilčiai. Ūkininkauti pradėję 1992 m. nuo 20 ha žemės, kurią paveldėjo iš senelių, šiandien dirba jau 350 ha. Ūkis didžiuojasi dviem grūdų džiovyklų bokštais, šiuolaikiška technika ir ūkyje augina ne tik grūdus, bet ir bulves.

II –oji vieta atiteko Joniškio seniūnijoje ūkininkaujantiems Eglei ir Tomui Ramonams, kuriuos ūkininkauti paskatino tėvai, padovanoję 24 ha žemės. Šiuo metu ūkininkai dirba 80 ha žemės ir aktyviai dalyvauja ES KPP programose, kurių pagalba įsigijo naujos žemės ūkio technikos.

III –iosios vietos savininkai – Kepalių seniūnijos ūkininkai – Eugenija ir Vytautas Miliškevičiai, ūkininkauti pradėję nuo 1995 m., šiuo metu dirba apie 100 ha žemės. Jų ūkis-augalininkystės. Ūkininkas vienas iš pirmųjų susidomėjo bearimine žemdirbyste, kuri ne tik tausoja žemę, bet ir padeda taupyti darbo sąnaudas. Eugenija ir Vytautas ne tik ūkininkauja, bet ir gražiai prižiūri ir puoselėja aplinką bei rūpinasi įveistu dideliu sodu.

Joniškio rajono meras Vitalijus Gailius ir mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė apdovanojo „2019 metų žemdirbys“ nominantus.

Nominacijos „Gaižaičių seniūnijos 2019 metų žemdirbys“ savininku tapo Marijus Daščioras, ūkininkauti pradėjęs 2007 m., nedideliame žemės plote. Šiuo metu Marius dirba virš 300 hektarų. Augina javus, rapsą. Kartu su kaimynais prižiūri elnių kaimenę. Ūkininkauti sekasi, nes domisi naujovėmis, kurias diegia savo ūkyje.

Nominacijos „Gataučių seniūnijos 2019 metų žemdirbys“ savininku tapo Vilius Tamošaitis, ūkininkauti grįžęs į prosenelių ūkį Lydekių kaime, norėdamas išlaikyti ilgus dešimtmečius šeimai priklausiusį ūkį. Žemę išnuomojo, o pats pasirinko žvėrelių auginimo verslą. Savo pasirinkimu nenusivylė, žvėrelių auginimas pasiteisino.

Nominacijos „Joniškio seniūnijos 2019 metų žemdirbys“ savininkais tapo Elena ir Adolis Stankaičiai, įkūrę ūkį 1998 m. Tai vidutinio dydžio sėkmingai puoselėjamas augalininkystės ūkis. Ūkis modernizuotas, taikomos pažangios technologijos.

Nominacijos „Kepalių seniūnijos 2019 metų žemdirbys“ savininkais tapo Eglė ir Laimis Bubeliai, ūkininkaujantys nuo 2007 m. Meilę ūkininkavimui įskiepijo Eglės tėtis. Šeima sukūrė pažangų, stiprų ir konkurencingą augalininkystės krypties ūkį. Be tradicinių kultūrų augina braškes.

Nominacijos „Kriukų seniūnijos 2019 metų žemdirbys“ savininku tapo Giedrius Nainys, savo ūkį įregistravęs 2013 m. Tai modernizuotas augalininkystės ūkis, siekiantis gerų rezultatų, pritaikantis žinias ir naujoves ūkyje.

Nominacija „Rudiškių seniūnijos 2019 metų žemdirbys“ atiteko Valdui Žigui, pradėjusiam ūkininkauti savo gimtajame krašte 1998 m. Ūkis išsiskiria savo veikla, nes tai – mišrus ūkis: laikoma 100 melžiamų karvių ir apie 60 galvijų bei dirba 200 ha žemės. Ūkiui modernizuoti yra pasinaudojęs ES parama. Dėka kryptingo darbo, pasvertų ambicijų, tobulinamų kompetencijų, puoselėjamas pavyzdingas ūkis.

Nominacija „Satkūnų seniūnijos 2019 metų žemdirbys“ skirta Gediminui Kalveliui, ūkininkavimą pradėjusiam 2009 m. Ūkis – augalininkystės. Gediminas domisi naujovėmis, pažangiomis technologijomis, kuria pažangų ūkį, aktyviai dalyvauja kaimo bendruomenės veikloje.

Nominacija „ Saugėlaukio seniūnijos 2019 metų žemdirbys“ skirta Aidui Pinkai, ūkininkaujančiam nuo 2000 m. Tai darbštus, kūrybingas, nagingas ūkininkas ne tik aria žemę, sėja javus, bet yra ir aistringas technikos mylėtojas. Šios savybės paskatino ne tik ūkininkauti, bet ir įkurti įmonę UAB „Jagaudis“, kuri užsiima žemės ūkio technikos remontu.

Nominacija „Skaistgirio seniūnijos 2019 metų žemdirbys“ skirta Alsių ŽŪB, kuriai vadovauja Romutis Lipštas. Bendrovė investuoja į naujos technikos įsigijimą, naujų technologijų pritaikymą bei darbo efektyvumo didinimą.

Nominacija „Žagarės seniūnijos 2019 metų žemdirbys“ skirta Tadui Šimaičiui, ūkininkaujančiam nuo 2009 m. Tadas aktyvus, besidomintis naujovėmis, siekiantis sukurti konkurencingą augalininkystės ūkį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.