Pagerbti Plungės rajono kaimo gyventojai ir žemdirbiai

Lapkričio 16 d. Plungės kultūros centre šurmuliavo draugiška Plungės rajono gyventojų ir žemdirbių bendruomenė, kuriuos į šventę sukvietė Plungės rajono savivaldybė ir LR ūkininkų sąjungos Plungės skyrius.

Tradiciškai šventė pradėta lietuviškos duonos kepalo pašventinimu ir Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono, dekano Vytauto Gedvainio sveikinimo žodžiu visiems žemdirbiams ir kaimo gyventojams.

Visus šventės dalyvius ir svečius sveikino Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, administracijos direktorius Dalius Pečiulis, Žemės ūkio skyriaus vedėja Airida Montvydienė, LR ūkininkų sąjungos Plungės skyriaus pirmininkas Marijus Kaktys.

„Auginantys duoną ir puoselėjantys kaimą žmonės – mūsų tautos pagrindas ir stiprybė. Ypač smagu matyti kaime jaunąją kartą, kuri su naujomis idėjomis kuria ateities Lietuvą. Džiugina ūkininkai, kurie savo ūkiuose diegia inovacijas, domisi naujovėmis, dalyvauja visuomeninėje veikloje ir atstovauja savo interesams. Tik suvieniję pajėgas, bendradarbiaudami ir padėdami vieni kitiems galėsime džiaugtis rezultatais”, – kalbėjo renginyje dalyvavęs Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) direktorius Sigitas Dimaitis.

  

ŽŪR padėkos įteiktos: LR ūkininkų sąjungos Plungės skyriaus pirmininkui, ūkininkui Marijui Kakčiui, už nuoširdų bendradarbiavimą ir socialinę partnerystę įgyvendinant Žemės ūkio rūmų projektą „Automatizuotos biotechnologinių produktų purškimo sistemos naudojimas gyvulininkystės ūkiuose, mažinant žemės ūkio biologiškai skaidžių atliekų poveikį aplinkai“; Rimantui Urniežai, Plungės rajono ūkininkui, už nuoširdų bendradarbiavimą, inovacijų diegimą ir partnerystę įgyvendinant Žemės ūkio rūmų projektą „Automatizuotos biotechnologinių produktų purškimo sistemos naudojimas gyvulininkystės ūkiuose, mažinant žemės ūkio biologiškai skaidžių atliekų poveikį aplinkai“; Viktorijai ir Viliui Žaltauskams, Plungės rajono ūkininkams, už puoselėjamą svarainių ūkį ir kokybiškos produkcijos gamybą bei šių produktų realizavimą; Simonai ir Simui Jonušauskams, Plungės rajono ūkininkams, už jaunatvišką ryžtą vystant daržininkystės ūkį.

Šiais metais šventėje buvo apdovanoti: Gražiausių Plungės rajono sodybų šeimininkai; Gražiausių Plungės rajono ūkininkų sodybų šeimininkai; Jaunieji ūkininkai ir „Metų ūkis 2023“ nugalėtojai.

„Gražiausių sodybų“ nominacijos atiteko: Ingridai ir Erikui Katkams (Paukštakių seniūnija); Daivai ir Antanui Vaškiams (Platelių seniūnija); Stanislavai ir Jonui Jukumams (Kulių seniūnija).


„Gražiausios ūkininko sodybos“ nominacijos laimėtojai: Danguolė ir Gediminas Kaveckiai (Šateikių seniūnija); Irma ir Sigitas Pučkočumai (Nausodžio seniūnija); Milda Balsienė (Žemaičių Kalvarijos seniūnija).

Nominacijos „Jaunasis ūkininkas“ nugalėtojai: Erika ir Vytautas Vaitkai (Babrungo seniūnija); Rasa ir Vaidas Zemeckiai (Šateikių seniūnija).

Nominaciją „Už netradicinio ūkininkavimo puoselėjimą“ laimėjo Lina ir Gintautas Trakumai (Babrungo seniūnija).

Pasveikinti ir pagerbti visi konkurso „Metų ūkis 2023” dalyviai: Saulutė ir Vytautas Jakomai, Marija ir Virginijus Brezgiai, Dinalda ir Justinas Valančiai, Severina ir Romanas Pušinskiai, Daina ir Vaidas Raišučiai, Jūratė ir Dainius Rojai, Albertas Puleikis.

Konkurso „Metų ūkis 2023“ laimėtojais tapo: Jūratė ir Dainius Rojai (Nausodžio seniūnija) – trečioji vieta; Severina ir Romanas Pušinskiai (Kulių seniūnija) – antroji vieta; Marija ir Virginijus Brezgiai (Babrungo seniūnija) – pirmoji vieta.