Pasikeitė NŽT pavaldumas

Nuo 2023 m. sausio 4 d. pasikeitė Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) pavaldumas – šią įstaigą iš Žemės ūkio ministerijos perėmė Aplinkos ministerija, kuri tapo atsakinga už žemės valdymo ir naudojimo politikos formavimo klausimus.

NŽT dirba apie tūkstantis darbuotojų, kurie prisijungs prie Aplinkos ministerijos sistemoje dirbančių 2,3 tūkst. darbuotojų.

Aplinkos ministerija formuos žemės valdymo ir naudojimo, geodezijos ir kartografijos, teritorijų planavimo ir statybos politiką. Naujais klausimais rūpinsis 2022 m. pabaigoje įsteigtos Žemės ir teritorijų planavimo bei Erdvinių duomenų politikos grupės.

Artimiausiu metu Aplinkos ministerija pateiks konkrečius įstatymų pakeitimų projektus, susijusius su žemės valdymo ir naudojimo politikos formavimo, įgyvendinimo ir kontrolės teisinio reguliavimo tobulinimu.

Pokyčius numato 2022 m. birželio 30 d. Seimo priimtas naujos redakcijos Žemės įstatymas ir su šia pertvarka susiję dar 17 įstatymų pakeitimai.

Pakeitimai, kurie lems struktūrinius pokyčius ir galimą darbuotojų perkėlimą į savivaldybes ar Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, numatomi 2024 metais.

Žemės ūkio ministerija formuos žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo plėtros, taip pat melioracijos, žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės ūkio paskirties žemės plotų mažinimo, žemės išteklių stebėsenos politiką.