Pakeistos LKPP administravimo taisyklės

2016 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-452 „Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisyklės.

Pagal patvirtintas Administravimo taisyklių nuostatas, keičiasi paraiškų, mokėjimo prašymų ir ataskaitų pateikimo tvarka, kai dokumentai teikiami elektroniniu būdu per ŽŪMIS sistemą.

Atkreiptinas dėmesys, kad paramos paraišką pildant elektroniniu būdu ŽŪMIS portale, ji turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val.

Priimtas sprendimas, jog visos paraiškos, kurių priėmimas prasidės nuo rugsėjo 1 d., bus priimamos tik per ŽŪMIS sistemą.

Su ĮSAKYMU GALITE SUSIPAŽINTI 3D-452