Panevėžio rajono žemdirbiai diskutavo dėl BŽŪP

Vasario 24 d. Žemės ūkio rūmų l.e.p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Panevėžio rajono žemdirbių konferencijoje „Iššūkiai ir sprendimai žemės ūkyje“.

L.e.p. pirmininkas Sigitas Dimaitis sveikindamas į konferenciją susirinkusius žemdirbius pabrėžė savivaldos svarbą, įtakojant valdžios sprendimus. Pristatęs Žemės ūkio rūmų veiklą ir darbus, S. Dimaitis ūkininkus paragino būti aktyviais ir atsakingai dalyvauti ateities Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) formavime pildant Europos Komisijos parengtą konsultacijų anketą, kuria siekiama padėti įgyvendinti dešimt Komisijos prioritetų ir įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus. „Būdami aktyvūs privalome ruoštis naujam finansiniam BŽŪP laikotarpiui po 2020 m. Šiandien plačiai diskutuojama dėl BŽŪP, o mūsų uždavinys – siekti kuo palankesnių sąlygų Lietuvos žemdirbiams. Tam būtina bendradarbiauti su Baltijos ir Vyšegrado šalimis, pateikiant konsoliduotą nuomonę Komisijai“ – kalbėjo S. Dimaitis.

Konferencijoje dalyvavo Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas, kuris daug dėmesio skyrė kooperacijos problemai Lietuvoje. Lietuvoje kooperatyvų skaičius nedidėja, o ir esami kooperatyvai negali pasidžiaugti naujų narų antplūdžiu. Kooperacijos judėjime pasigendama lyderių, gebančių pritraukti naujų narių ir burti kooperuotai veiklai.

A.Stančikas pristatė pagrindinius XVII-osios Vyriausybės programos tikslus – gyvybingo Lietuvos kaimo išsaugojimas ir konkurencingas ir pelningas žemės ūkis. „Gyvybingas kaimas neįmanomas be konkurencingo ir pelningo žemės bei kito kaimo ūkio, deramos infrastruktūros ir deramų socialinių, sveikatos bei kultūrinių paslaugų“ – kalbėjo A. Stančikas.

Konferencijoje dalyvavęs Seimo Aplinkos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika geranoriškai atsakė į ūkininkų klausimus.

Konferencijoje dalyvavo rajono meras Povilas Žagunis, kuris apžvelgė rajono žemdirbių problemas ir lūkesčius.

AB Swedbank atstovas supažindino ūkininkus su kredito pasinaudojimo galimybėmis.

Konferenciją organizavo Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Panevėžio rajone Danguolė Kuzmienė.