Panevėžio rajono žemdirbių šventė

Lapkričio 10 d. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre susirinkusius Panevėžio rajono ūkininkus sveikino Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis ir Panevėžio rajono ūkininkų sąjungos skyriaus pirmininkė, Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Danguolė Kuzmienė. 

Su meile ir pagarba žemdirbiui ir jo triūsui, į susirinkusiuosius kreipėsi renginio organizatorė Danguolė Kuzmienė, kuri pažymėjo, kad ūkininkams svarbu ne tik darbus nudirbti, bet ir po darbų prasmingai praleisti laisvalaikį.

Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis padėkomis apdovanojo Panevėžio rajono ūkininkus – Vaidą Varną už ištikimybę pasirinktam gyvenimo būdui ir už neišsenkančią kantrybę bei energiją ir Ričardą Jasiūną, už darbštumą ir pažangaus ekologinio ūkio vystymą.

Rajono žemdirbius sveikino Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, Seimo nariai, rėmėjai.

Renginį vainikavo geras emocijas visiems susirinkusiems dovanojęs spektaklis.