Parama jauniesiems ūkininkams

Informuojame, kad nuo 2016 m. liepos 1 d. renkamos paraiškos  paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.

Paraiškų rinkimo pradžai – 2016 m. liepos 1 d.

Paraiškų rinkimo pabaiga – 2016 m. liepos 29 d.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta – 22 792 785 eurų paramos.

Paramos gali kreiptis:

 1. Jaunesni kaip 40 metų asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu bei savo žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai besikuriantys pirmą kartą. Įsikūrimo procesas turi būti prasidėjęs ne anksčiau kaip prieš 1 metus ir neturi būti pasibaigęs (įsikūrimo procesas laikomas užbaigtu, kaip pateikiama paraiška tiesioginėms išmokoms gauti).
 2. Paraiškos pateikimo metu jaunasis ūkininkas turi turėti reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. turėti profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą, aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą arba turi būti išklausęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą. Minėtą kompetenciją įgyti jaunajam ūkininkui gali būti suteiktas dar 36 mėnesių laikotarpis nuo sprendimo skirti jam paramą.

Projektų atrankos kriterijai:

 1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip:

1.1.  nuo 10 000 Eur iki 20 000 Eur suteikiami – 4 balai;

1.2.  nuo 20 001 Eur iki 30 000 Eur – 8 balai;

1.3.  nuo 30 001 Eur iki 40 000 Eur – 12 balų;

1.4.  nuo 40 001 Eur iki 50 000 Eur – 16 balų;

1.5.  nuo 50 001 Eur ir daugiau – 20 balų.

 1. Projekte numatytų investicijų į statybą ir (arba) rekonstrukciją, ir (arba) kapitalinį remontą, kai pastatas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise, vertė yra ne mažiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos – suteikiami 5 balai.
 2. Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kai:

3.1.  pareiškėjas, kuriantis gyvulininkystės ūkį, įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą, SGV skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip:

3.1.1.      nuo 6 iki 11,99 SGV suteikiami – 4 balai;

3.1.2.      nuo 12 iki 17,99 SGV – 8 balai;

3.1.3.      nuo 18 iki 22,99 SGV – 12 balų;

3.1.4.      nuo 23 iki 28,99 SGV – 16 balų;

3.1.5.      nuo 29 SGV ir daugiau – 20 balų;

3.2.  pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį, įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų ūkio žemės naudmenų bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais – suteikiama 15 balų;

3.3.  pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:

3.3.1. nuo 30 proc. iki 39,99 proc. suteikiama 10 balų;

3.3.2. nuo 40 proc. iki 49,99 proc. – 15 balų.

 1. Pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinimo dokumentas) – suteikiami 5 balai.
 2. Pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų, įtrauktų į valdą, kuriuos įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos, – suteikiama 10 balų.
 3. Pareiškėjas yra jaunesnio amžiaus:

6.1. iki 30 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų;

6.2. nuo 30 metų iki 40 metų – suteikiami 5 balai.

 1. Pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 3 proc. – suteikiama 10 balų.
 2. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos, nei galima didžiausia įgyvendinimo taisyklėse nustatyta paramos suma, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiama 0,5 balo, bet projektui ne daugiau kaip 15 balų.
 3. Projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, – suteikiami 5 balai.

Mažiausias atrankos balų skaičius 50.

Rengiame paraiškas ir verslo planus.

Konsultacijos yra nemokamos!

Detalesnę informaciją teikia: Kooperacijos ir teisės skyriaus vyr. specialistė Laima Buitkienė, tel. 8-37 409370, 8-611 35851, el. p. l.buitkiene@zur.lt