Pareiškėjai kviečiami pasitikslinti deklaravimo duomenis

Praėjusią savaitę pasibaigė pagrindinis deklaravimas, jau gauti pirmieji duomenys apie deklaruotus plotus.  Ypač daug dėmesio buvo skiriama analizei, kaip  veikia naujovės, pvz., kaip pasinaudota galimybe 100 proc. atitikti GAAB5 reikalavimą dėl erozijos prevencijos – ,,erozijai jautriose teritorijose (Dirvos erozijos (šlaitų, statesnių nei 12 proc.) sluoksnis) neauginti kaupiamųjų žemės ūkio augalų (bulvių, pašarinių ir cukrinių runkelių, kitų šakniavaisių ir šakniagumbių)“.

Šiemet pareiškėjai, kaip žinia, deklaruodami elektroniniame žemėlapyje, jau galėjo  matyti, kurie jų laukai (ar laukų dalys) patenka į minėtąjį erozijos sluoksnį.

ŽŪIKVC pateiktuose duomenyse matyti, kad ne visi pareiškėjai, deklaruojantys bulves, pašarinius ir cukrinius runkelius, kitus šakniavaisius ir šakniagumbius, pasinaudojo šia galimybe, nes  apie 2000 šakniavaisius ir šakniagumbius kodais deklaruotų laukų ,,užlipa“ į šlaitus, statesnius nei 12 proc.

Pareiškėjams reikėtų nepamiršti, kad GAAB5 pažeidimas bus fiksuojamas  nepriklausomai nuo to, kokio dydžio lauko dalis patenka į sluoksnyje pažymėtą teritoriją. Už šį pažeidimą taikoma sankcija yra 1 proc.

Ypač svarbu atkreipti dėmesį, kad  1 proc. sumažinama visa pagal paraišką priskaičiuota parama. Reglamentas nurodo, kad mažinamos visos pareiškėjo išmokos pagal priemones, kurioms taikomi kompleksinės paramos reikalavimai, t. y. tiesioginės išmokos (pagal schemas: „Pagrindinė tiesioginė išmoka“, „Žalinimo išmoka“, „Išmoka jauniesiems ūkininkams“, „Išmoka už pirmuosius hektarus“, „Susietoji parama“:  išmoka už baltyminius augalus, išmoka už lauko daržoves,  išmoka už uždaro grunto daržoves, išmoka už vaisius ir uogas, išmoka už melžiamas karves, išmoka už  pieninės veislės bulius,  išmoka už mėsinius galvijus,  išmoka už mėsines avis, išmoka už pienines ožkas). Taip pat parama pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“ ir  parama pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“;

Taigi, dar kartą atkreipiame visų dėmesį, kad iki liepos 1 d. pareiškėjai gali atvykti į seniūnijas, kuriose pateikė paraišką, arba prisijungti prie deklaravimo sistemos patys (jei paraišką pateikė savarankiškai) ir patikslinti savo deklaravimo duomenis (nedidinant jau įbraižyto ploto) be jokių sankcijų.  Daugeliu  atvejų  tik keli  arai  deklaruoto šakniavaisių ar šakniagumbių lauko papuolė į minėtąjį dirvos erozijos sluoksnį. Pavyzdžiui, pareiškėjas deklaruoja 2 ha bulvių lauką, kurio 5 arai patenka į dirvos erozijos sluoksnį.  Reikėtų  pasvarstyti, gal verta sumažinti deklaruojamo lauko plotą iki 1,95 ha taip, kad jis ,,neliptų“ į sluoksnį, t. y. neprašant paramos už  5 arus  išvengti sankcijos – visos pagal paraišką prašomos paramos sumažinimo. Pareiškėjai dėl to turėtų apsispręsti artimiausiu laiku.

ŽŪM informacija