Parengti nauji specialistai

 

2020 m. vasario 28 d. Alantos technologijos ir verslo mokykloje vyko Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo bei Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo specialybių kompetencijų vertinimas.

Kompetencijų vertinimo testus ir praktines užduotis parengė Žemės ūkio rūmų specialistai, o kompetencijų vertinimo komisijos pirmininke, kuri patvirtinta LR ŽŪR direktoriaus įsakymu, dalyvavo LR ŽŪR Savivaldos organizatorė Molėtų rajone Laimė Teresė Ramonienė.

Asmuo, norintis įgyti žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo kvalifikaciją, turi gebėti paruošti dirvą žemės ūkio augalams auginti, atlikti sėjos, sodinimo, augalų priežiūros ir derliaus nuėmimo darbus, auginti žemės ūkio augalus, parinkti gyvulius ir paukščius, tinkamus reprodukcijai ir produktyvumui, parinkti pašarus gyvuliams ir paukščiams, šerti ir prižiūrėti gyvulius ir paukščius, melžti taikant melžimo technologijas, vairuoti žemės ūkio traktorius, savaeiges žemės ūkio mašinas, atlikti nesudėtingus technikos remonto darbus ir techninę priežiūrą, žinoti augalininkystės, agrotechnikos, gyvulininkystės, ūkio veiklos, buhalterinės apskaitos ir darbo teisės pagrindus, darbuotojų saugos reikalavimus, mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis.

„Programa apima gan daug kompetencijų, todėl tokie specialistai tikrai sėkmingai įsidarbins pas ūkininkus, ar žemės ūkio bendrovėse, kooperatyvuose,  o gal tarp jaunuolių atsiras ir tokių, kurie savarankiškai susikurs darbo vietą“, – sako kompetencijų vertinimo komisijos pirmininkė L. Ramonienė.

Mokiniai, įgiję Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo kvalifikaciją gebės dirbti želdynų įrengimo ir priežiūros darbą, savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą susijusią su želdynų įrengimu ir priežiūra, dekoratyvinių augalų auginimu, priežiūra bei realizavimu.

„Svarbu, kad mokiniai, mokęsi pagal modulinę programą įgyja žinių ir specialiųjų gebėjimų, reikalingų individualios įmonės kūrimui, plėtrai, valdymui bei sodų ir medelynų produkcijos gamybai ir realizavimui. Būsimieji dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojai mokomi pažinti, dauginti, auginti, formuoti dekoratyvinius augalus, paruošti teritoriją želdynų įrengimui, įrengti ir prižiūrėti želdynus bei mažosios architektūros elementus, naudoti mechanizmus ir techniką skirtą želdynų įrengimui ir priežiūrai, įveisti sodą. Šiandien matome, kad gebėjimai atlikti tam tikrą darbą kvalifikuotai – privalumas. Todėl tikėtina, kad šie specialistai tikrai sėkmingai įsidarbins“, – sako LR ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irmina Kudarauskienė.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.