Pasirašyta ŽŪR ir VDI bendradarbiavimo sutartis

2022 m. vasario 21 d. Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis ir Valstybinės darbo inspekcijos Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius atkreipė dėmesį, kad pastaraisiais metais ypatingai išaugo mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų žemės ūkio sektoriuje, todėl VDI tikisi, kad bendradarbiavimas su ŽŪR, siekiant įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, vykdant žemės ūkio subjektų konsultavimo veiklą bei dalinantis informacija, svariai prisidės prie situacijos gerinimo.

VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas trumpai apžvelgė nelaimingų atsitikimų žemės ūkio sektoriuje statistiką ir pažymėjo, kad žemės ūkis išlieka pavojingiausių nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti sektorių penkete. Žemės ūkyje naudojama daug techninių priemonių, įrenginių, dirbama su transporto priemonėmis, pavojingomis cheminėmis medžiagomis, be to, dažnai atliekami sandėliavimo (pakrovimo bei iškrovimo), statybos, remonto darbai, kurie reikalauja atitinkamos kvalifikacijos, specialių darbų saugos žinių. Dažnai nelaimės atsitinka dirbant su netvarkinga ar konkrečiam darbui nepritaikyta technika. Skaudžių pasekmių sukelia ir nevykdomi paprasčiausi saugaus darbo su įrenginiais reikalavimai.

Nuotraukoje: VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas

„Manau, kad bendradarbiavimas su VDI per informacijos sklaidą, mokymą bei konsultavimą padės išvengti nelaimingų atsitikimų ir žūčių žemės ūkio sektoriuje“, – sakė ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis.