Pasitarimas dėl Pieno įstatymo projekto

Gegužės 13 d. įvyko antrasis Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) narių pasitarimas nuotoliniu būdu dėl Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo keitimo įstatymo projekto.

Nuotoliniu būdu surengtame pasitarime, kuriam moderavo ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis, dalyvavo Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkas Jonas Kuzminskas,  Lietuvos vidutinių pieno gamintojų asociacijos (LVPGA) pirmininkė Renata Vilimienė bei asociacijos narės Alma Donielienė, Regina Bernatonienė,  Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ rinkos analitikas Nerijus Jakubauskas,  ŽŪR Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė, ŽŪR teisininkai Agnė Ribašauskienė ir Modestas Rezgys.

Pasitarimo dalyviai diskutavo dėl Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, pieno kainos nustatymo principų, dėl numatomų priedų ir jų apibrėžties, grupių ir priemokų.

Visi diskusijos dalyviai sutarė, kad mokami priedai už pieną turi būti skelbiami viešai ir aiškiai numatyta sistema, kad kiekvienas, pieną parduodantis subjektas gautų tokį patį priedą, jei jis atitinka numatytoms sąlygoms. Taigi priedų kriterijai privalo būti aiškūs, skaidrūs ir vieši, o priedų sistema turėtų būti numatyta sutartyje tarp pieno gamintojo ir perdirbėjo.

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkas Jonas Kuzminskas akcentavo, kad yra svarbu apginti smulkius ir vidutinius pieno gamintojus, kad nebūtų interpretacijų dėl pagaminamo pieno kiekių.

LVPGA pirmininkė Renata Vilimienė pažymėjo, kad svarbu apibrėžti įstatymu tam tikras ribas ir matyti ateities viziją. „Siūlyčiau pritarti ŽŪM pasiūlytai schemai, kurią žinoma reikia patobulinti. Mes, pieno gamintojai turime atstovauti pieno gamintojų interesams“, – kalbėjo R. Vilimienė.

LVPGA atstovė Alma Donielienė pateikė pastabų dėl nesąžiningumo pieno apmokėjimo tvarkoje bei pažymėjo, kad įstatymas turi ginti pieno gamintojų interesus.  „Siūlyčiau palikti 3 grupes, o logistika turi rūpintis pieno supirkėjai. Mes esame gamintojai, gaminame pieną, o perdirbėjų reikalas yra ką jie iš to mūsų supirkto pieno pagamins, kam ir už kiek parduos. Kiek pastebiu perdirbėjams reikalinga ne tiek kokybė, kiek pieno kiekis. Ūkininkai siekia gaminti geros kokybės pieną. O pieno gamintojai taip pat turėtų pasirūpinti kaip optimizuoti savo kaštus, o ne šaukti, kad iš pieno gamybos patiria nuostolius“, – kalbėjo A. Donielienė.

Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ rinkos analitikas Nerijus Jakubauskas pateikia kai kurias įžvalgas iš juridinės ir ekonominės pusės.

ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis apibendrindamas pasitarime išsakytas mintis pažymėjo, kad įstatymo, atsižvelgiant į visas pieno gamintojų pateiktas pastabas ir siūlymus, projektas su siūlomomis pataisomis bus persiųstas visiems, kam tai yra aktualu ir gavus pakartotinas pastabas, atitinkamai pakoregavus projektas bus siunčiamas ŽŪM.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.