Pasitarimas dėl PVM taikymo už labdarai perduodamus žemės ūkio produktus

Žemės ūkio rūmai, reaguodami į suinteresuotų asmenų klausimus/ prašymus susijusius su pridėtinės vertės (PVM) mokesčių taikymu labdarai, 2022 m. balandžio 27 d. inicijavo nuotolinį narių ir kitų suinteresuotų asmenų pasitarimą. Renginio dalyviai išsakė pagrindines problemas susijusias su pridėtinės vertės taikymu maisto produktams bei iš to išplaukiančias problemas.

Renginio metu vieningai nutarta – siūlyti labdarai perduodamiems žemės ūkio produktams taikyti nulinį PVM tarifą. Šis žemės ūkio subjektų siūlymas bus teikiamas Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai.

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.