Pasitarimas Vyriausybėje dėl AKM

Rugsėjo 19 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Vyriausybėje vykusiame pasitarime dėl afrikinio kiaulių maro (AKM) plitimo Lietuvoje.

Pasitarimo metu buvo aptartos problemos ir pasiūlymai, kas galėtų atlikti afrikinio kiaulių maro židinio likvidavimo darbus (nugaišinti gyvūnus ir juos saugiai sunaikinti).

Aptartos Kaimo plėtros programos pakeitimo galimybės, siekiant supaprastinti paramos schemą ir skirti paramą kiaulininkystės ūkiams įdiegti ar įsigyti biologinio saugumo priemones.

Taip pat kalbėta apie mokslinių tyrimų finansavimo galimybės, siekiant nustatyti, kaip AKM virusas patenka į kiaulių laikymo vietas, įvertinti riziką skirtinguose rajonuose, kaip šis virusas patenka iš laukinės faunos į naminių kiaulių laikymo vietas, atlikti šernų elgsenos stebėseną ir kita.

Aptartos galimybės pavesti savivaldybių žemės ūkio skyrių specialistams nekomercinių kiaulių ūkių informavimo funkciją.

Buvo diskutuota ir dėl lėšų poreikio kompensacijoms už paskerstas kiaules (iki 10 kiaulių, iki 50 kiaulių).

Susirinkimo dalyviai pateikė pasiūlymus dėl gyvūnų gaišenų utilizavimo (deginimo galimybės vietoje (duobėje) ir deginimo įrenginyje, jų techninės charakteristikos), taip pat dėl inventoriaus (panaudotų vienkartinių rūbų, kartono dėžių, medžio padėklų ir kitų organinės kilmės medžiagų) sunaikinimo., o taip pat ir dėl šernų gaišenų naikinimo vietoje (užkasant / deginant).

Buvo aptarta ir medžioklės klubų informavimo apie pareigą sutvarkyti rastas laukinių gyvūnų gaišenas, apie jas pranešti atitinkamam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui ir rekomendacijų dėl gaišenų šalinimo pateikimo, problema.

Susirinkimo dalyviai pateikė pasiūlymus dėl efektyvesnio šernų populiacijos mažinimo (ypač komerciniuose medžioklės plotuose), informacija apie pasiūlymo teisės aktuose nustatyti reikalavimus medžioklės plotų naudotojams, kad jų sumedžiotų šernų patelių dalis sudarytų 50 proc. bendro sumedžiojamo šernų skaičiaus, ir pasiūlymo atlikti nepriklausomą šernų populiacijos skaičiavimą nagrinėjimo rezultatus.