Paskelbta Europos Audito Rūmų ataskaita

Europos Audito Rūmai ką tik paskelbė specialiąją ataskaitą „Ūkininkų pajamų stabilizavimas. Priimtas visapusiškas priemonių rinkinys, tačiau reikia išspręsti menko priemonių naudojimo ir kompensacijos permokų klausimus“ (Nr. 23/2019), kurios rengimui vadovavo Audito Rūmų narys Samo Jereb.

 

Audito metu nustatyta, kad ES priemonės, kuriomis ūkininkams padedama apdrausti pajamas nuo mažėjančių kainų ir gamybos nuostolių, tik iš dalies pasiekė savo tikslus, o jų naudojimas tebėra žemas ir netolygus. Be to, kai kurios išimtinės priemonės nebuvo tinkamai orientuotos, ir dėl jų gali būti mokamos neproporcingos kompensacinės išmokos.

 

Specialiąją ataskaitą ir pranešimą spaudai, kurie yra paskelbti 23 ES kalbomis, rasite spustelėję čia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.