Paskolų ir lizingo sutarčių su garantija sąlygas galima keisti greičiau ir paprasčiau

Atsižvelgiant į Lietuvoje paskelbtą valstybinio lygio ekstremaliąją situaciją dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės bei dėl šios priežasties siekiant sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams (garantijų gavėjams) bei finansų įstaigoms, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas priėmė sprendimą leisti finansų įstaigoms priimti sprendimus dėl suteiktų paskolų/lizingo sutarčių pakeitimų be atskiro Bendrovės sutikimo.

Finansų įstaigoms keičiant paskolų/lizingo sutarčių sąlygas dėl įmokų grąžinimo terminų, nekeičiant galutinio grąžinimo termino (išskyrus atvejus, kai ketinama atsisakyti ES paramos lėšų nukreipimo paskolos grąžinimui), paskolos ar lizingo panaudojimo termino, turto įkeitimo finansų įstaigai termino, leidimo išnuomoti, pakartotinai įkeisti ar kitaip perleisti finansų įstaigai už teikiamą paskolą/lizingą įkeistą turtą ir (ar) turtines teises, jeigu neatsisakoma įkeitimo finansų įstaigai, garantijos galiojimo laikotarpiu finansų įstaigai papildomai įkeičiamo turto ir (ar) turtinių teisių, priimamo sprendimo su Žemės ūkio paskolų garantijų fondu derinti nereikia.

„Tikimės, kad šis sprendimas, susidarius sudėtingai ekonominei situacijai, klientams ir finansų įstaigoms leis operatyviai priimti sprendimus dėl paskolų ar lizingo sutarčių keitimo“ – sako l. e. direktoriaus pareigas Romalda Globienė. „Šiuo metu svarbu atsižvelgti į verslo poreikius, todėl sutarčių pakeitimus, kurie nedidina Žemės ūkio paskolų fondo prisiimamos rizikos, bus galima atlikti finansų įstaigos ir kliento sutarimu.“

Finansų įstaigos per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo privalo informuoti Bendrovę apie atliktus pakeitimus, kartu Bendrovei elektroninėmis priemonėmis pateikdamos paskolos/lizingo sutarties pakeitimo kopiją, jeigu tokia buvo pasirašyta, ar kitokius dokumentus, kuriuose būtų nurodyta paskolos/lizingo sutarties pakeitimo esmė. Kitus paskolų/lizingo sutarčių, suteiktų su Bendrovės garantija, sąlygų pakeitimus finansų įstaigos ir toliau turi derinti su Bendrove.

„Šiuo metu Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kartu su vyriausybe, žemės ūkio ministerija, socialiniais partneriais aktyviai ieško ir kitų būdų, kaip padėti tiek ūkininkams, tiek kitiems verslams kaimo vietovėse. Jau artimiausiu metu pasiūlysime ir kitas priemones, padėsiančias sušvelninti šios krizės pasekmes, išsaugoti tiek darbo vietas kaimo vietovėse, tiek patį verslą,“ – teigia R. Globienė.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia bankams, kredito unijoms, lizingo bei faktoringo bendrovėms už ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, miškų ūkiu, maisto ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, išduodamas paskolas, lizingo ar faktoringo paslaugas. Finansų įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. negrąžinto finansuojamos sumos grąžinimas. Garantijų gavėjams gali būti taikomas 80 proc. sumokėtų palūkanų kompensavimas už investicines paskolas, lizingo paslaugas, taip pat dalis palūkanų kompensuojama už paskolas ar faktoringo paslaugas, skirtas apyvartinėms lėšoms papildyti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.