Pasvalio rajone atidaryta biometano gamykla

Rugsėjo 18 d. Pasvalio rajone atidaryta biometano gamykla „Tube Green“. Tai viena didžiausių biometano gamyklų Europoje, kuri per metus pagamins 100 tūkst. megavatvalandžių (MWh) biometano, kurio užtektų visus metus dujomis aprūpinti 110 tūkst. Lietuvos gyventojų arba pilnai patenkinti 26 proc. dujomis šalyje varomo transporto poreikio.

Biometano gamybos projektą įgyvendina bendrovė „Tube Green“ kartu su bioetanolio ir biodujų gamintoja „Kurana“. Projekto investicijų suma – 15 mln. eurų, dalis investicijų finansuota Klimato kaitos programos lėšomis. „Tube Green“ biometano gamykla, bendradarbiaujant su Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriumi „Amber Grid“ buvo prijungta prie šalies dujų perdavimo tinklo ir jau tiekia biometaną į sistemą.

„Šis projektas tiesiogiai prisidės prie Lietuvos žaliosios energetikos ir dekarbonizacijos tikslų. Iš žemės ūkio ar maisto atliekų gaminamas biometanas yra žiedinės ekonomikos dalis ir yra viena pažangiausių atsinaujinančios energijos rūšių, aktyviai plėtojama daugelyje Europos valstybių,“ – sako Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis, dalyvavęs gamyklos atidaryme.

Biometano panaudojimo galimybės yra plačios – nuo pramonės iki transporto sektoriaus, kuris ypač priklausomas nuo naftos degalų. Sparti biometano plėtra padės Lietuvai mažinti iškastinio kuro vartojimą ir įtvirtinti energetinę nepriklausomybę. Gamykloje įdiegta  pažangi ir aukščiausius aplinkosaugos standartus atitinkanti biometano išgryninimo technologija, kuri neskleis triukšmo ir kvapo. Biometano gamybos ir transportavimo metu taršos išmetimų į aplinką nebus.

Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje yra numatyta, kad iki 2030 metų 15 proc. transporto sektoriaus suvartojamos energijos sudarytų energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Alternatyvių degalų įstatyme numatyta, kad 2030 m. biometanas ir žaliasis vandenilis turėtų sudaryti bent 5 proc. transporto suvartojamos energijos. Europos Komisijos patvirtintame „RePowerEU“ plane numatytas biometano gamybos tikslas – 35 mlrd. kubinių metrų per metus. Sparti biometano plėtra leistų diversifikuoti ES gamtinių dujų šaltinius, o 2050 metais biometanas sudarytų jau 30–50 proc. visų ES naudojamų dujų. Įmonė planuoja plėtrą Ateityje „Tube Green“ planuoja plėsti veiklą – svarstomos galimybės pradėti sintetinių degalų, žaliojo vandenilio gamybą. Taip pat ketinama išplėsti biometano gamybos pajėgumus – kiti biometano gamintojai galės atvežti savo biometaną į „Tube Green“ ir perpumpuoti į magistralinį dujotiekį.