Patvirtinta parama smulkių ūkių savininkams

Seimas priėmė Užimtumo įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIIP-4964(2), kuriomis nutarta skirti vienkartinę arba periodinę 200 eurų išmoką smulkią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims, jeigu jie Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu atitiks įstatyme nustatytas sąlygas.

Pagal priimtus įstatymo pakeitimus individualią žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo 200 eurų sieksiančią vienkartinę išmoką gaus, jeigu atitiks visas šias sąlygas:

1) žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra mažesnis negu 4 ekonominio dydžio vienetai (EDV);

2) yra deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles) už 2019 metus arba turi ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą per 2019 m. laikotarpį;

3) jo deklaruota gyvenamoji vieta yra kaimo vietovėje;

4) negauna išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui;

5) nedirba ar neturi darbo santykiams prilygintų teisinių santykių;

6) negauna nedarbo socialinio draudimo išmokos.

Į 200 eurų sieksiančią periodinę išmoką už kalendorinį mėnesį galės pretenduoti individualią žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo, jeigu jis atitiks pirmąsias keturias anksčiau paminėtas sąlygas ir dirba pagal darbo sutartį ar turi darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, o jam priskaičiuotas darbo užmokestis bus ne didesnis už minimaliąją mėnesinę algą.

Vienkartinės ir periodinės išmokos bus išmokamos iki 2020 m. gruodžio 31 d., jas skirs ir mokės „Sodra“. Asmuo prašymą dėl vienkartinės ar periodinės išmokos paskyrimo turės pateikti savivaldybės administracijai pagal jo deklaruotą gyvenamąją vietą.

Už šiuos teisės akto pakeitimus, kurie įsigalios 2020 m. rugpjūčio 1 d. ir galios iki 2020 m. gruodžio 31 d., balsavo 88 Seimo nariai, prieš – 7, susilaikė 18 parlamentarų.

„ŽŪR organizacijų vardu dar gegužės mėnesį kreipėmės į Seimo Kaimo reikalų komitetą, Vyriausybę ir socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kad būtų atsižvelgta ir į ūkininkų, kurių ūkių ekonominis valdos ūkis (toliau – EDV) yra iki 4 EDV. Atkreipėme atsakingų institucijų dėmesį į tai, kad lig tol patvirtintas teisinis reglamentavimas sąlygojo, kad fiksuotą 257 Eur išmoką galėjo gauti tik tam tikras sąlygas atitinkantys savarankiškai dirbantys asmenys. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte apibrėžta, kad „Savarankiškai dirbantys asmenys – <…> fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis (toliau – ūkininkai ir jų partneriai)“. Taigi nuo COVID-19 viruso labiausiai nukentėję ir mažas pajamas gaunantys ūkio subjektai, kurių ūkiai mažesni nei 4 EDV ir kurie neturėjo bedarbio statuto negalėjo pretenduoti į fiksuotą 257 Eur valstybės subsidiją. Todėl siūlėme fiksuotą 257 Eur valstybės mokamą paramą skirti  Užimtumo tarnyboje neregistruotiems ir bedarbio statuto neturintiems ūkininkams ir jų partneriams, jei jų ūkių ekonominis valdos dydis yra iki 4 EDV. Todėl Seimo sprendimas skirti vienkartinę arba periodinę 200 eurų išmoką smulkių ūkių savininkams yra sveikintinas. Privalome matyti visus ūkio sektorius bei palaikyti smulkių ūkių savininkus”, – pažymi LR ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus.

 

Viršelio nuotrauka: Molėtų r. ūkininkės Vaidos Jateikės

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.