Patvirtintas šių metų KPP paramos paraiškų grafikas

2021 m. sausio 13 d. žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) 2021 m.  paramos paraiškų priėmimo grafiką. Nuspręsta kvietimus skelbti tik pagal tas KPP priemones, veiklos sritis, kurių kvietimams lėšų pakanka iš joms numatytų lėšų likučių.
Paraiškos pagal veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui“ bus priimamos gegužės 3 d. – birželio 30 d.
Nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. numatytas kvietimas teikti paraiškas pagal veiklos sritį  “Tradicinių amatų centrų plėtra“.
Paraiškos pagal veiklos sritį „Miško veisimas“ turėtų būti priimamos kelis sykius – nuo kovo 1 d. iki gegužės 28 d. ir nuo rugsėjo 10 d. iki lapkričio 12 d.
Pagal veiklos sritį „Pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose“ paraiškas bus kviečiama teikti nuo balandžio 1 d. iki šių metų galo.
Paraiškų pagal veiklos sritį „Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“ kvietimas planuojamas nuo vasario 15 d. iki kovo 31 d.
Paraiškas pagal veiklos sritį „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas“ planuojama priimti nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d.
Nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d. numatytas kvietimas teikti paraiškas pagal veiklos sritį “Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.
Paraiškas pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ planuojama kviesti teikti du kartus – nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 28 d.
Paraiškos pagal veiklos sritį „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ bus renkamos kartu su paraiškomis tiesioginėms išmokoms gauti.
Jau nuo kovo 1 d. iki šių metų pabaigos numatomas kvietimas teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“. Paraiškos dėl projektinių pasiūlymų bus priimamos nuo  kovo 1 d. iki gruodžio 31 d., o dėl galimybių studijų – nuo birželio 1 d. iki liepos 30 d.
Numatyti du kvietimai teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas“ – nuo kovo 1 d. iki birželio 30 d. ir nuo rugsėjo 1 d. iki metų pabaigos. Jau nuo vasario 15 d. numatytas kvietimas teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas“, kuris truktų iki gruodžio 31 d.
Numatyti trys kvietimai teikti paraiškas pagal veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“: jau nuo vasario 15 d. iki kovo 15 d., nuo birželio 15 d. iki liepos 15 d. ir nuo spalio 15 d. iki lapkričio 15 d.
Norintys gauti paramą Lietuvos kaimo tinklo narių projektams, skirtiems elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti, paraiškas galės teikti tris kartus – nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d., nuo liepos 1 d. iki liepos 30 d. ir nuo lapkričio 3 d. iki lapkričio 30 d.
KPP įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas dvejais metais ir skiriamos papildomos pereinamojo laikotarpio lėšos 2021–2022 m. Tad Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), kaip vadovaujanti institucija, priims sprendimus dėl papildomų lėšų paskirstymo, parengs KPP keitimo pasiūlymą bei suplanuos kvietimus dėl  kitų KPP priemonių, veiklos sričių, kurioms kvietimams šiuo metu lėšų nepakanka ir kurioms lėšos bus padidintos iš pereinamojo laikotarpio lėšų.
Su žemės ūkio ministro K. Navicko įsakymu galite susipažinti čia.
Žemės ūkio ministerijos informacija