Patvirtinti ES susietosios paramos skaičiuotini rodikliai

2016 m. liepos 22 d., patvirtintas LR žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-433 „Dėl 2017–2020 metais numatomų Europos Sąjungos susietosios paramos skaičiuotinų rodiklių patvirtinimo“, kuris įsigaliojo nuo 2016 m. liepos 25 d.

ĮSAKYMĄ rasite: 2016-07-22_3D-433_Susieta parama