Patvirtintos susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklės

2021 m. vasario 22 d. patvirtintos 2021–2022 m. susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklės.

Išmokos mokamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems žemės ūkio valdų valdytojams, kurie einamaisiais metais pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) paraiškas gauti paramą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius pagal tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles ir nurodė, jog prašo skirti išmoką už visus valdoje laikomus valdos valdytojo ir (ar) partnerio, ir (ar) šeimos nario mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis, ir (arba) pieninių veislių bulius, ir (arba) pienines ožkas bei atitinka kitus reikalavimus susietosios paramos išmokai gauti.

Žemės ūkio ministro įsakymas dėl 2021–2022 m. susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklių patvirtinimo, 2021 m. vasario 22 d. Nr. 3D-118

2020 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžiai yra nustatyti vadovaujantis Žemės ūkio ministro įsakymu 2021 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3D-75

Išmoka už mėsinį galviją

Mėsinių galvijų skaičius, vnt. Susietoji parama už mėsinius galvijus

2020 m., Eur

 

Išmoka už mėsinį galviją, Eur

 

Taikant 20 proc. sankciją pagal Taisyklių* 20.3 papunktį,

išmoka už mėsinį galviją, Eur

155 447 16 131 274 104,12 83,30

Išmoka už mėsinę avį

Mėsinių avių skaičius, vnt. Susietoji parama už mėsines avis 2020 m., Eur

 

Išmoka už mėsinę avį, Eur

 

Taikant 20 proc. sankciją pagal Taisyklių* 20.3 papunktį,

išmoka už mėsinę avį, Eur

180 948 2 419 691 13,46 10,77

Išmoka už pieninės veislės bulių

Pieninių veislių bulių skaičius, vnt. Susietoji parama už pieninių veislių bulius 2020 m., Eur

 

Išmoka už pieninės veislės bulių, Eur

 

Taikant 20 proc. sankciją pagal Taisyklių* 20.3 papunktį,

išmoka už pieninės veislės bulių, Eur

54 006 5 377 091 99,72 79,78

Išmoka už pieninę ožką

Pieninių ožkų skaičius, vnt. Susietoji parama už pienines ožkas 2020 m., Eur

 

Išmoka už pieninę ožką, Eur

 

Taikant 20 proc. sankciją pagal Taisyklių* 20.3 papunktį,

išmoka už pieninę ožką, Eur

9 999 268 855 27,02 21,62

* – Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-1009 „Dėl Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių patvirtinimo“.