Pažangiai Europai – pažangūs mokytojai

Žemės ūkio rūmai įgyvendina projektą „Pažangiai Europos Sąjungai ir Lietuvai – pažangūs mokytojai” finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonę Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas”. Dalyvaujantys Europos Sąjungos projekte pedagogai gerai supranta, kad norėdami mokyti ir patys privalo mokytis, kad prisidėtų prie pažangios Lietuvos ir Europos ateities kūrimo.  

Projekto tikslas – viešinti ES investicijų naudą ir informuoti žemės ūkio sektoriaus profesijos mokytojus apie kompetencijų tobulinimo galimybes ir prisidėti prie Komunikacijos strategijos „Pažangi Lietuva” krypties įgyvendinimo. Įgyvendinant projektą „Pažangiai Europos Sąjungai ir Lietuvai – pažangūs mokytojai” bus sukurtas video filmukas, parengtas reportažas, kuris bus transliuojamas nacionalinėje televizijoje ir radijuje bei suorganizuotas dviejų dienų motyvacinis forumas/diskusija.

Projektas užtikrins ES ivesticijų žinomumą ne tik profesijos mokytojų, švietimo sektoriaus, socialinių partnerių, bet ir visos šalies mastu. Profesijos mokytojams tenkantis pažangaus, kvalifikuoto, nuolat tobulinančio savo kompetencijas, taikančio inovacijas vaidmuo – geriausia viešinimo kampanija ir motyvacija siekti pažangos ir kitiems mokytojams plačiaja prasme. Projekto pagalba bus užtikrinta ES investicijų į profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimą ir motyvavimą nauda, parodant rezultatą – naujų kompetetingų naujos ir pažangios kartos specialistų, atitinkančių darbo rinkos poreikius, parengimą.

Žemės ūkio rūmų įgyvendinamo projekto „Profesijos mokytojų žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės technologinių kompetencijų tobulinimas“ dėka net 45 profesijos mokytojai iš 14 profesinio mokymo institucijų tobulins savo turimas technologines kompetencijas.

Šiandienos mokytojai turi  ne tik reaguoti į naujosios mokinių kartos mokymosi poreikius, bet ir žinoti bei gebėti taikyti pažangiausias technologijas ir inovacijas.  Džiugu, kad naujų technologijų, idėjų ir metodų taikymu bei žinių perteikimu mokytojams mielai sutiko pasidalinti pažangių ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos bei Vokietijos įmonių atstovai: Lenkijos Varmijos-Mozūrų Olštyno universitetas, Vokietijos žemės ūkio technikos mokymo bazė „DEULA-Nienburg”, Dojus agro, Lytagra, Bernelių užeiga, „Bijola“, BIOVELA Group, UTENOS MĖSA, Floralita dizainas.

Dar labai svarbu, kad mokytojai savo kompetencijas tobulins ir pažangiuose Lietuvos sektorinio praktinio mokymo centruose: Alantos, Joniškio, Marijampolės, Plungės, Kauno, Šilutės.

Projekto metu profesijos mokytojai patobulins kompetencijas 6-iose srityse: žemės ūkio technikos, augalininkystės, dekoratyvinio apželdinimo, gyvulininkystės, žuvininkystės ir maisto gamybos.

Projektas naudingas ne tik profesijos mokytojui, bet visos šalies bei Europos perspektyvių specialistų, atitinkančių darbo rinkos poreikius darbdaviams.

www.esinvesticijos.lt