Pažangių ūkių savininkams – Žalieji diplomai

Birželio 12 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis įteikė Žaliuosius diplomus pažangių ūkių savininkams.

Ūkių atitiktį Žaliojo diplomo įgijimui vertino Žemės ūkio rūmų akreditavimo komisija, kurioje dalyvavo Aleksandro Stulginskio universiteto prof. dr. Astrida Miceikienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos  doc. dr. Saulius Tušas, Žemės ūkio rūmų Žemės ūkio technologijų skyriaus vyr. specialistė Lina Pukaitė-Malinauskienė, Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja Sonata Kisielienė ir specialistė Inga Siaurusevičiūtė.

Žaliojo diplomo akreditavimo komisijos sprendimu, birželio 12 d. Žalieji diplomai buvo įteikti 9 ūkių savininkams:

  • ŽŪB „Grinaičiai“, įsikūrusi Sudarge, Šakių r. Bendrovė valdo 2000 ha žemės ir turi 1046 gyvulius. Ūkiui vadovauja Vytas Januškevičius, o studentų ir moksleivių praktikoms vadovauti paskirtas ūkio praktikos vadovas Ramūnas Antanaitis;
  • Lauros Masilionytės ūkis, įsikūręs Vaškuose, Pasvalio r. Ūkio dydis – 300 ha. Specializacija – augalininkystė;
  • Jono Živatkausko ūkis, įsikūręs Upynoje, Telšių r. Ūkio dydis – 400 ha ir 400 gyvulių;
  • Gžegož Jankun ūkis, įsikūręs Žibėnuose, Širvintų r. Ūkis valdo 30 ha žemės, ūkis užsiima pienininkystė, gamina sūrius, kitus pieno produktus ir prekiauja ūkininkų turgeliuose. Ūkis yra kooperatyvo „Lietuviško ūkio kokybė“ narys, taip pat ūkyje laikomos avys;
  • Laimos Čepkauskienės ūkis, įsikūręs Josvainiuose, Kėdainių r., Ūkio dydis – 337 ha ir 460 gyvulių;
  • Vilmos Živatkauskienės ūkis, įsikūręs Gineitų kaime, Kėdainių r. Ūkis specializacija – ekologinė žemės ūkio veikla;
  • VšĮ LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras, įsikūręs Giraitės kaime, Kauno r. Ūkio direktorius Ronaldas Bilskis;
  • Žygimanto Kidiko ūkis, įsikūręs Daugėduose, Rietavo sav., ūkio specializacija – augalininkystė;
  • Rasos Rutkauskienės ūkis, įsikūręs Kelmės r., ūkio specializacija – mėsinė gyvulininkystė. Studentų ir moksleivių praktikai vadovaus Arūnas Rutkauskas.

Žaliasis diplomas – tinkamą žemės ūkio veiklos subjekto profesinį pasirengimą ir kvalifikaciją liudijantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatytos formos dokumentas, kuriuo suteikiama teisė dalyvauti žemės ūkio srities švietimo ir profesinio praktinio mokymo veikloje.

Žaliasis diplomas ne tik suteikia teisę žemės ūkio veiklos subjektams priimti moksleivius ir studentus praktiniam mokymui į savo ūkius, bet yra vienas iš prioritetinių kriterijų gaunant paramą pagal 2014–2020 metų kaimo plėtros plano priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“.

[Best_Wordpress_Gallery id=”94″ gal_title=”2017_06_13″]