Pažangūs ūkininkai – už naujas technologijas ir žinias

Mokymasis visą gyvenimą – neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis, o ką jau bekalbėti apie žemdirbius, kai ES Bendrosios žemės ūkio politikoje (BŽŪP) daug dėmesio skiriama naujovėms, žiniomis grindžiamam žemės ūkiui, jaunųjų ūkininkų mokymui, tvariam gamtos išteklių valdymui ir subalansuotai teritorinei plėtrai.

„Pažangiai mąstantys ūkininkai supranta, kad be naujų technologijų ir žinių taikymo ūkyje – tikrai neišsiversime. Šiandien jau turime galvoti apie naują BŽŪP 2021-2027 m. laikotarpį, kuriame itin daug dėmesio skiriama klimato kaitai, susijusiai su Paryžiaus susitarimo (COP 21) įsigaliojimu ir Jungtinių Tautų įsipareigojimais užtikrinti darnų vystymąsi, vandens ištekliams, rizikos valdymui, technologinėms naujovės, ypač skaitmeninei revoliucijai. Todėl šiandien turime skirti itin didelį dėmesį ūkininko ekonominėms, aplinkosauginėms ir socialinėms žinioms“, – sako mokymuose „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“  dalyvavęs Trakų r. ūkininkas Darius Vaitulis.

Žemės ūkio rūmai vykdo projektą „Žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų kompetencijų tobulinimas“. Pagal projektą Žemės ūkio rūmų lektoriai – konsultantai daug dėmesio skiria jaunųjų ūkininkų mokymui. Organizuojami mokymai pagal Valdymo reikalavimų srities mokymo programas: „Kompleksinės paramos reikalavimai (valdymo reikalavimai); Gyvulininkystės srities mokymo programas: „Veislinių telyčių auginimas pienininkystės ūkyje“, „Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata“; Aplinkosaugos, ekologijos srities mokymo programas: „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“, „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“, Tausaus dirvožemio naudojimo pagrindai“; Ekonomikos, apskaitos, kooperacijos srities mokymo programas: „Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“, „Buhalterinės apskaitos svarba ūkininko ūkyje.

„Gyvename nuolat kintančio pasaulio sąlygomis, todėl šiandien didžiausia vertybė – naujausia informacija, žinios ir įgūdžiai. Žemės ūkio rūmai, siekdami būti kuo arčiau žemdirbių, siekia suteikti jiems būtiniausių žinių ir informacijos. Mokymuose dalyvaujantys ūkininkai supranta, kad svarbus veiksnys efektyviam ūkininkavimui ir ūkininko kompetencijų tobulinimui yra mokymasis visą gyvenimą. Mokymų metu skiriame didelį dėmesį jaunųjų ūkininkų mokymui, suteikiant jiems reikalingų žinių apie tausojančią aplinką, inovacijų diegimą, siekiant ūkininkų įgūdžius bei gebėjimus pritaikyti prie besikeičiančios technologinės ir verslo aplinkos, diegiant mokslo naujoves, siekiant sėkmingai įgyvendinti naujausius aplinkosaugos, biologinės įvairovės bei kraštovaizdžio išsaugojimo reikalavimus, saugaus maisto gamybos grandinę ir sėkmingai integruotis į žemės ūkio rinką. Projekto pagalba jau apmokėme beveik 2 tūkst. ūkininkų/žemės ūkio veiklos subjektų. Mokymus organizuojame visose apskrityse, kuo arčiau ūkininkų namų. Visiems mokymo kursų dalyviams, išklausiusiems mokymo medžiagą ir pasitikrinusiems įgytas žinias, išduodame kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus”, – informuoja projekto vadovė, LR ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irmina Kudarauskienė.

Projektas „Žemdirbių kompetencijų tobulinimas“ įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“.