Per atrinktus finansų tarpininkus jau teikiamos paskolos dėl karo Ukrainoje sunkumų patiriantiems ūkiams

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) per atrinktus finansų tarpininkus pradeda teikti lengvatines paskolas likvidumui užtikrinti pagal skatinamąją finansinę priemonę ūkio subjektams, Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu patiriantiems sunkumų.

Lengvatinės paskolos iki 2023 m. birželio 30 d. bus teikiamos iš papildomai skirtų 30 mln. eurų lėšų, o šiuo metu jas jau teikia šie finansų tarpininkai:

  • KREDA kredito unijų grupė
  • LKU kredito unijų grupė
  • RATO kredito unija
  • SME Bank

Informacija apie finansų tarpininkų atranką ir jų sąrašas skelbiami bei nuolat atnaujinami interneto svetainėje garfondas.lt.

Iki 2023 m. kovo 24 d. lėšos yra skolinamos ūkio subjektams, kurių viena iš vykdomų veiklų yra:

  • paukštininkystė, kiaulininkystė, galvijininkystė, avininkystė ir ožkininkystė;
  • daržininkystė ir sodininkystė;
  • akvakultūra;
  • ekologinė augalininkystė.

Nuo 2023 m. kovo 25 d. paskolos gali būti teikiamos visiems priemonės kriterijus atitinkamiems ūkio subjektams.

Visą informaciją apie lengvatinių paskolų sąlygas ir pasinaudojimo galimybes rasite čia: Lengvatinės paskolos Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3D-518 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ schemos patvirtinimo“.