Per inovacijas į konkurencingą ūkį

Šilalės rajone, Upynos seniūnijoje, Pabremenio kaime, atokiame vienkiemyje ūkininkaujanti ūkininkė, Žaliojo diplomo savininkė Regina Gudauskienė kviečia atvykti į svečius, norinčius susipažinti su ūkininkavimo veikla.

Ūkininkės pagrindinis tikslas – diegiant inovacijas, investuojant į modernią, aplinką tausojančią techniką sustiprinti ir išplėtoti specializuotą pieninės gyvulininkystės ūkį taip, kad jis taptų konkurencingu tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje.

Ūkininkė žemės ūkio verslu užsiima jau penkioliktus metus. R. Gudauskienės vystoma ūkio veikos kryptis – pieninės gyvulininkystės produkcijos gamyba.

Ūkininkauti Regina su vyru pradėjo nuo „pasoginės“ karvutės. Ūkininkams iš Obelyno tarybinio ūkio atiteko ilgokai jam tarnavę JUMZ ir MTZ traktoriai. Jais ir apdirbdavo savo žemelę. Buvo nelengva, nes šeima neturėjo gerų ūkinių pastatų. Todėl teko ūkininkavimą pradėti nuo senovinio tėvuko tvarto ir 16 hektarų žemės. Taip dėdami kapeiką prie kapeikos, paskui ,,driežus“ prie ,,meškų“, protingai leisdami litą ir centą, sukūrė tai, ką šiandien turi. Šiuo metu ūkis gerokai pažengęs į priekį ir išplėstas, ūkininkė valdo 82,61 ha žemės. Vystomas žemės ūkio verslas ir jo plėtra užtikrina geras sąlygas gyvenimui kaime, iš žemės ūkio verslo gaunamos pajamos yra pagrindinis ūkininko pragyvenimo šaltinis. Ūkyje laikoma 40 melžiamų karvių, bandai atnaujinti auginamos veislinės telyčios. Visi pašarai paruošiami ūkyje, nes auginami javai, kukurūzai, baltyminiai augalai.

Siekiant sukurti ekonomiškai stabilų ir konkurencingą ūkį ūkininkė ne kartą dalyvavo įvairiose paramose: 2009 – 2011 m. – „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, šiuo metu dalyvauja Lietuvos Kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ priemonėje.

Sėkmingam ir tvariam ūkininkavimui užtikrinti reikalingas nuolatinis kompetencijų tobulinimas ir aktyvus bendradarbiavimas su žemdirbiškomis asociacijomis. R. Gudauskienė aktyviai dalyvauja rajono ūkininkų sąjungos veikloje.

Džiugu, kad ūkininkė kartu su vyru suspėja puoselėti ne tik ūkį, bet ir gyvenamos sodybos aplinkos grožį. Gudauskų sodyba buvo pripažinta gražiausiai tvarkoma kaimo sodyba rajone. Į šią sąvoką telpa ne tik gėlynų įmantrumas, ar žolynų lygumas, bet ir tvarka ūkyje.