Per pirmą pusmetį ūkio subjektams suteikta beveik dvigubai daugiau garantijų ir kompensuota penktadaliu daugiau palūkanų

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) per šių metų sausio-birželio mėnesius suteikė individualių garantijų už 35,8 mln. eurų ir tai yra 79 proc. daugiau, palyginus su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu. Per pirmą šių metų pusmetį ūkio subjektams taip pat buvo kompensuota 1,53 mln. eurų (20 proc. daugiau, palyginus su 2021 m.) finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų. ŽŪPGF taip pat kompensavo 0,83 mln. eurų už individualias garantijas mokamų įmokų.

Individualios garantijos

Ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ar žuvininkyste, ŽŪPGF teikia individualias garantijas už finansų įstaigų jiems teikiamas paskolas ir lizingo paslaugas. Tai jiems leidžia gauti finansavimą palankesnėmis sąlygomis. Šiemet per pirmą pusmetį šia galimybe pasinaudojo daugiau kaip 300 ūkio subjektų, t. y. 55 proc. daugiau negu pernai.

Per 2022 m. sausio-birželio mėn. ŽŪPGF suteiktos garantijos leido ūkio subjektams gauti paskolų ir lizingo paslaugų už daugiau kaip 56 mln. eurų. Palyginus su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, ūkio subjektai su ŽŪPGF garantijomis gavo dvigubai daugiau finansavimo.

Daugiausiai ūkio subjektai su ŽŪPGF garantijomis skolinosi investicijoms – tai sudaro 42 proc. suteiktų garantijų sumos. Likusi suteiktų garantijų suma maždaug lygiomis dalimis – po penktadalį – pasidalina tarp paskolų apyvartinėms lėšoms, lizingo finansavimo ir COVID-19 paskolų garantijų.

Per 2022 m. pirmą pusmetį ŽŪPGF kompensavo 0,83 mln. eurų (51 proc. daugiau negu 2021 m.) už individualias garantijas sumokėtų įmokų.

Palūkanų kompensavimas

ŽŪPGF, administruodamas valstybės pagalbos priemones, teikia dalies finansų įstaigoms už paskolas ir lizingo paslaugas sumokėtų palūkanų kompensavimą. Tokias kompensacijas šiemet per sausį-birželį gavo daugiau kaip 1,6 tūkst. ūkio subjektų, t. y. 19 proc. daugiau negu pernai per tą patį laikotarpį.

Iš viso kaimo vietovėse veikiantiems ūkio subjektams, žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms, alternatyvios veiklos subjektams ar žuvininkystės sektoriaus įmonėms kompensuotų palūkanų suma per pirmą 2022 m. pusmetį sudaro 1,53 mln. eurų ir yra 20 proc. didesnė negu pernai per tą patį laikotarpį.

Per visą veiklos laikotarpį ŽŪPGF jau suteikė beveik 6,8 tūkst. individualių garantijų už daugiau kaip 1 mlrd. eurų. Tai leido ūkio subjektams suteikti paskolų ir lizingo paslaugų už beveik 1,4 mlrd. eurų. Nuo veiklos pradžios ŽŪPGF beveik 3,8 tūkst. ūkio subjektų kompensavo 18,6 mln. eurų už finansų įstaigoms sumokėtas palūkanas.