Per Seimo neeilinę sesiją – KRK posėdis

Rugpjūčio 10-ąją dėl migrantų krizės Seimas rinkosi į neeilinę sesiją. Pertraukos metu buvo surengtas Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) posėdis. Jo dėmesio centre atsidūrė Kaimo plėtros programos (KPP) pereinamojo laikotarpio lėšų planuojamas panaudojimas.

Žemės ūkio viceministras Paulius Lukševičius Seimo komiteto nariams pristatė 2021-2022 m. paramos biudžetą (iš viso 154 mln. Eur, perpus KPP ir EURI fondų lėšos) bei planuojamą jo paskirstymą atskiriems sektoriams. Didžiąją dalį (beveik 70 mln. Eur) siūloma skirti pienininkystei, o likusią sumą panašiomis dalimis mėsos sektoriui ir sodininkystės bei daržininkystės sektoriui. Viceministras pateikė argumentus dėl tokių paramos skyrimo proporcijų – siekimą amortizuoti pienininkystės sektoriaus kritimą, paskatinti problemų mėsos gamybos sektoriuje sprendimą, investicijomis į sodininkystės ir daržininkystės sektorių siekti, kad būtų užtikrintas šimtaprocentinis aprūpinimas vaisiais, daržovėmis. Dabar vietinių daržovių užsiauginama apie 60 proc.

Dėl lėšų paskirstymo, projektų atrankos prioritetų Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) konsultuojasi su socialiniais partneriais. Apskritai jie teigiamai vertina pasiryžimą atskiriems žemės ūkio sektoriams numatyti konkrečius investicijų krepšelius – tai žada teisingesnį lėšų paskirstymą. Tačiau biudžetas nėra didelis, todėl jo planavimas ypač jautrus, o optimalų variantą rasti itin sunku.

Posėdyje gausiai dalyvavo bei pastabas išsakė Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) lyderiai: vicepirmininkas ir Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos (LKAA) direktorius Algis Baravykas, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ vadovas Jonas Kuzminskas, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos (LEŪA) pirmininkas Saulius Daniulis, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos (LDAA) direktorė Zofija Cironkienė, Lietuvos šiltnamių asociacijos (LŠA) atstovas Donatas Montvila, Lietuvos mėsinių galvijų ir augintojų ir gerintojų asociacijos (LMGAGA) direktorė Vilma Živatkauskienė.

Dar gausu klausimų, dėl kurių kol kas nerandama sutarimo: ar turi būti suteikiami prioritetiniai balai kooperatyvų nariams? Ar pakankamas dėmesys vidutiniam šeimos ūkiui? Nederlingų žemių ūkininkui? Ar tinkamos krepšelio paskirstymo proporcijos?

Žemės ūkio ministerija dar tobulins atrankos balų sistemą, kad aktyviau būtų remiami smulkūs ūkiai, ūkininkaujantys nenašiose žemėse, pienininkystė, tikrieji kooperatyvai, o asociacijos teiks siūlymus ir pastabas raštu. Po savaitės vėl bus rengiamas KRK posėdis.