Pertvarka profesinio mokymo įstaigose

Švietimo ir mokslo ministrė patvirtino Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų bendrąjį planą.

Planu siekiama užtikrinti, kad skirtinguose šalies regionuose veikiančių įstaigų teikiamos profesinio mokymo paslaugos atitiktų regionų poreikius ruošiant specialistus, kurių reikia šalies ir vietos darbo rinkai. Minėtas planas numato racionalesnį, profesiniam mokymui skiriamų išteklių naudojimą ir darbdavių lūkesčius atitinkantį darbuotojų rengimą.

2018 m. kovo 29 d.  Švietimo ir mokslo ministrė įsakymu Nr. V-305 patvirtino tinklo vystymo 2018–2020 metų bendrąjį planą.

Su planu galite susipažinti žemiau:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/79f27320335111e881f2ba995b003ed2?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kvalifikaciju_ir_profesinio_mokymo_pletros_centro_naujienlaiskis&utm_term=2018-04-08