„Piemenėlių“ šventė Biržų rajone

Birželio 2 d. Biržų rajono Danutės ir Petro Aukštikalnių ir Vitalijos ir Gedimino Kopūstų pieno ūkyje buvo organizuota tradicinė 18 – ta Sekminių, arba kaip mes vadiname „Piemenėlių“ šventė.

Šventės organizatoriai – pieno ūkio savininkai ir Biržų rajono žemdirbių asociacija. Organizatoriams talkino būrys rėmėjų: UAB „Biržų žemtiekimas“, UAB Hochdorf Baltik Milk, UAB „Agaras“, Biržų kredito unija, AB „Litagros prekyba“, AB „Lytagra“.

Šventės vedantieji Donalda Meiželytė, kuriai pastoviai talkino Biržų rajono žemdirbių asociacijos atstovai Jūratė Ratnikienė ir Zenonas Prašmantas.

Šventėje dalyvavo per šimtą rajono ūkininkų su vaikais ir anūkais, kaimo bendruomenių nariai. Šventės scenarijus platus ir kupinas atrakcijų, žaidimų, sportinių varžybų. Renginio pradžioje Donalda pasveinino visus su Sekminių švente, trumpai apžvelgė šventės tradicijas ir pasidžiaugė, kad ši šventė Biržų rajone vyksta jau 18 kartą.

Skambėjo nuotaikingos dainos, įvairūs posakiai ir tradiciniai pasveikinimai. Atrakcionų ir varžybų nugalėtojai buvo apdovanoti Biržų rajono žemdirbių asociacijos įsteigtais prizais, rėmėjų dovanomis ir gėlių puokštėmis.

Pasipuošę tautiniais kostiumais piemenėlių šokius ir dainas dainavo Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos mokyklos mokiniai drauge su mokytoja Dalia Baltrušaitiene.

Tradiciškai karvių banda, papuošta vainikais buvo išginta į pievas.

Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorius Biržų rajone Zenonas Prašmantas