Pieno gamintojus parama pasieks nuo rugsėjo 1 d.

Žemės ūkio ministras rugpjūčio 10 d. įsakymu patvirtino 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisykles.

Patvirtintas paramos dydis – 15,30 Eur už 2006–2007 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekio, pagal kurį skaičiuojama atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną, toną.

Parama bus mokama pagal Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) pateiktus duomenis tiems paramos gavėjams, kurie atitinka reikalavimus, nustatytus patvirtintose taisyklėse.
ŽŪIKVC, apskaičiavusi pieno gamintojų paramos sumas, duomenis iki rugpjūčio 22 d. perduos Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kuri užsakiusi lėšas, išmokas pradės mokėti rugsėjo 1 d.
PATVIRTINTOS TAISYKLĖS

Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija