Planuojamos naujos „Natura 2000“ teritorijos. Papildyta LMSA komentaru

Aplinkos ministerija ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (VSTT) parengė dokumentus naujoms ES saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ teritorijoms paskelbti ir naujoms gamtos vertybėms įtraukti į dabartines jo teritorijas. Su planuojamų saugomų teritorijų dokumentais galima susipažinti čia. Pastabas suinteresuotos institucijos ir žemės savininkai ar valdytojai gali teikti VSTT.

Planuojamos šios naujos arba praplečiamos dabartinės saugomos teritorijos: Asvejos ežerynas, Bilsinyčios ir Šunijos upės, Naujojo Lentvario, Raigardo, Varčios, Miškinių kaimo ir Vilkaičių apylinkės, Trakėnų, Vidzgirio, Kalnaberžės ir Rietavo miškai, Dainavos giria, Grandai, Metelių regioninis parkas, Strošiūnų šilas, Virvytės slėnis, Joniškėlio dvaro parkas.

Paskelbus minėtąsias naujas teritorijas, „Natura 2000“ tinklo vietovių sąrašas bus papildytas 31 EB svarbos natūralių buveinių tipu ir 12 rūšių. Planuojama šį tinklą baigti formuoti iki šių metų pabaigos. Siekiama, kad visiems Lietuvoje sutinkamiems 54 natūralių buveinių tipams ir 55 rūšims būtų paskirta pakankamai saugomų teritorijų.

Aplinkos ministerija primena, kad žemės ir miško savininkai ar valdytojai, kurių valdos patenka į „Natura 2000“ teritorijas ir kuriose patiriama aplinkosauginių apribojimų, gali pretenduoti į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos administruojamas išmokas. Išsamesnės informacijos apie šių išmokų administravimo tvarką galima rasti čia.

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos komentaras: 

Aplinkos ministerijos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos išplatinti pranešimai apie planuojamas skelbti naujas ES saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir esamų praplėtimą yra įdomūs keletu aspektų.

Pirmiausiai, tai ganėtinai akivaiždžiai atsiskleidžia visos teisinės „maklės”, kuriomis (manau) yra sąmoningai “prifarširuotas” visas LR saugomų teritorijų įstatymas bei jį įgyvendinantys teisės aktai. Kad niekas per daug nesusigaudytų, kas ir kaip realiai yra reglamentuojama ir turi vykti. Neįtikėtina, tačiau pagal Saugomų teritorijų įstatymą (4 str. 1 d.) galima interpretuoti, kad Natura 2000 teritorija nėra saugoma teritorija, Lygiai kaip ir Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (?!).  Tuomet išeitų, kad informavimas ir kompensacijos neprivalomos. Dargi įtvirtinta įstatyme (4 str. 2 d.), kad  į Natura 2000 gali būti įtraukta tik saugomos teritorijos ar jų dalys  – todėl, jeigu į Natura 2000 įtraukiama ne esama saugoma teritorija, pagal raidę tai prieštarautų įstatymui.  Tačiau steigimas aprašytas Saugomų teritorijų įstatymo 24(1) str. – taigi pagal „įstatymo dvasią” būtų lyg ir saugoma teritorijai (?). Veiklos apribojimai atsiranda pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą, tačiau ten kalbama apie buveines draustiniuose. Jei buveinės ne draustiniuose – galioja buveinių nuostatai, kuriuose apie kompensacijas už įvedamus apribojimus nuosavybei ir ūkinei veiklai- ne žodelio. 

Antra, jei jau steigiama nauja saugoma teritorija, ar yra plečiamos esamos ribos, vadinasi- tai turi būti daroma vykdant visas numatytas teritorijų planavimo procedūras (rengiami teritorijų planavimo dokumentai, konsultuojantis su tos žemės, kurioje planuojama plėtra, savininkais, bendruomene ir vadovaujantis LR Saugomų teritorijų 23 straipsniu. Saugomų teritorijų steigimas ir jų ribų nustatymas. Tačiau dabar vyksta kažkokia šio proceso imitacija. Paskelbiama žinutė, yra pateikiama nuoroda į steigiamų bei plečiamų saugomų teritorijų neva dokumentus, o realiai- tik planelius be jokios papildomos informacijos  ir kviečiama pateikti pastabas ar pasiūlymus. Ką gali komentuoti, jei daugelis pažiūrėję į tuos pdf format planelius net savo valdų ribų identifikuoti negalės, jau nekalbant apie informaciją – kas ir kodėl yra planuojama. Asociacija irgi negalime kažkokio bendresnio vertinimo pateikti, nes prie VSTT disponuojamos informacijos neturime priėjimo, buveinių inventorizacijos, to proceso pagrįstumo, tikslingumo vertinti tik iš pateikto bendro žemėlapio- jokių galimybių.

Tad, trečia, tai vertiname kaip gudravimą, stebint- ar žemės ir miško savininkai, ūkininkai, miškininkai iš vis sureaguos į šį procesą, ar susidūrę su neaiškumais nesureaguos ir tada bus galima plėtoti savo užmačias toliau.

Ketvirta, bėda tame, kad dabar VSTT parengė Aplinkos ministro įsakymu Nr. 210. tvirtinamų vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, papildymą ir tuo nori apeidami teritorijų planavimo ir saugomų teritorijų įstatymų reikalavimus dėl saugomų teritorijų steigimo ar plėtimo, o jau kai tas sąrašas bus pateiktas Europos Komisijai, teritorijų iš jo “neiškrapštysi”.

Tad būtent dabar reikia būti neabejingiems tiek miško ir žemės savininkams, valdytojams, miškininkams ir reikalauti Aplinkos ministerijos vykdyti viską REALIAI konsultuojantis ir vykdant visas privalomas teritorijų planavimo procedūras. O Saugomų teritorijų įstatymo stebėseną įgyvendinantis Seimo Aplinkos apsaugos komitetas  turėtų imtis ir sutvarkyti įstatyme suveltą painiavą.

 

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos informacija

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.