Pradedamos mokėti TI

Nuo spalio 16 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams pradeda mokėti tiesioginių išmokų avansą, kuris sudarys 70 proc.


2019 m. paraiškas gauti išmokas už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius yra pateikę 124 tūkst. ūkininkų, iš kurių 74 tūkst. kreipėsi paramos pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Pažymėtina, kad ne visi ūkininkai, kurie pateikė paraiškas pagal šią priemonę, laiko gyvulius, todėl jiems išmokos nebus mokamos. Pagal šią priemonę išmokas turėtų gauti 48 tūkst. ūkininkų.

Planuojama, kad 280 mln. Eur tiesioginių išmokų avansas pasieks iki 99 proc. pareiškėjų. Tuo tarpu pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ 33 mln. Eur avansas bus išmokėtas iki 96 proc. ūkininkaujančių nederlingose žemėse pareiškėjų.

Europos Sąjungos reglamentas įpareigoja valstybes nares avanso išmokas mokėti nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d., tačiau NMA visas avansines išmokas planuoja išmokėti spalio mėnesį, nes jau atlikta didžioji dauguma būtinų patikrinimų. Avansinių išmokų sulauks ūkininkai, kurių pateiktose paraiškose nebuvo nustatyta neatitikimų ar jie buvo išspręsti. Tačiau, jei pavyzdžiui, pareiškėjai žalinimo atitikčiai skirtuose plotuose augina azotą kaupiančius augalus (taikomas reikalavimas suarus šiuos plotus apsėti iki einamųjų metų lapkričio 1 d. arba palikti nesuartus bent iki einamųjų metų gruodžio 1 d.), avansinės išmokos pagal žalinimo schemą nebus mokamos. Šiems pareiškėjams iškart bus mokamos galutinės išmokos. Informacinę lentelę su įsipareigojimais susijusių planinių patikrų atlikimo terminais galite rasti čia.

Nuo gruodžio 1 d. pareiškėjų sąskaitos bus papildytos likusia minėtų išmokų dalimi. Galutinis išmokų mokėjimo terminas – kitų metų birželio 30 d., tačiau kasmet NMA mokėjimus atlieka vis greičiau. 99 proc. pareiškėjų tiesiogines išmokas (išskyrus išmokas už mėsinius galvijus, mokamas nuo kitų metų kovo 1 d.) už 2018 metus gavo iki gruodžio 31 d.

Avansinių išmokų dydžiai

Kviečiame susipažinti su spalio 10 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintais avansiniais išmokų dydžiais.

Paramos schema 2019 m.
Vienkartinės išmokos už plotus 43 Eur už ha
Žalinimo išmokos 35 Eur už ha
Išmokos jauniesiems ūkininkams 31 Eur už ha
Išmokos už pirmuosius hektarus 39 Eur už ha
Susietosios išmokos už baltyminius augalus 40 Eur už ha
Susietosios išmokos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus 9 Eur už ha
Susietosios išmokos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai 70 Eur už ha
Susietosios paramos už pienines karves 80 Eur už pieninę karvę

Ūkininkaujantiems nederlingose žemėse nustatyti šie paramos avansiniai dydžiai:

Paramos schema 2019 m.
ūkininkaujantiems didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų) vietovėse:  
iki 100 ha imtinai plotas remiamas 52 Eur už ha
didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas 36,40 Eur už ha
didesnis nei 500 ha plotas remiamas 21,10 Eur ha
ūkininkaujantiems mažesnio intensyvumo gamtinių
kliūčių (trūkumų ) vietovėse:
 
iki 100 ha imtinai plotas remiamas 42 Eur už ha
didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas 29,40 Eur už ha
didesnis nei 500 ha plotas remiamas 21 Eur už ha
ūkininkaujantiems vietovėse, kurios neteko mažiau
palankių ūkininkauti vietovių statuso
20 Eur už ha
ūkininkaujantiems intensyviai karsto zonai priskiriamose vietovėse 20 Eur už ha
ūkininkaujantiems potvynių užliejamoms teritorijoms priskiriamose vietovėse 20 Eur už ha

Informacija apie avansų išmokėjimo laikotarpius ir sumas

Primename, kad pareiškėjai savo pateiktų paraiškų administracinę būseną gali stebėti informaciniame portale. Prisijungę prie informacinio portalo ir paspaudę 2019 m. pateiktos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą, ūkininkai jau gali matyti ir jiems planuojamus avansų išmokėjimo laikotarpius.

Taip pat apie išmokų avanso mokėjimo terminus galima sužinoti NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841 (paskambinus spausti „1“). Robotas skambinančiajam pateiks aiškią ir tikslią informaciją, jei tik pareiškėjas skambins iš paraiškoje nurodyto telefono numerio.

Preliminarias išmokų sumas taip pat galima apskaičiuoti naudojantis atitinkama skaičiuokle čia.

NMA informacija