Pradedamos teikti paskolos sunkumų patiriantiems ūkiams iš papildomai skirtų 25 mln. eurų lėšų

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) iš papildomai skirtų lėšų pradeda teikti lengvatines paskolas pagal skatinamąją finansinę priemonę žemės ūkio ir žuvininkystės ūkio subjektams, patiriantiems sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos. Paskolos bus teikiamos iki 2022 m. birželio 30 d., skatinamosios finansinės priemonės įgyvendinimui papildomai skirta 25 mln. eurų.

Skolinimas vyks iki birželio 30 d.

Šių metų kovo mėnesį Lietuvos žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintas priemonės pratęsimas iki šių metų vidurio, tam skiriant papildomas 25 mln. eurų lėšas. ŽŪPGF netrukus pradėjo priemonės įgyvendinime dalyvausiančių finansų tarpininkų atranką, o per praėjusią ir šią savaites jau pasirašė pirmąsias sutartis su finansų tarpininkais dėl paskolų teikimo.

„Šiuo metu sutartys dėl lengvatinių paskolų teikimo jau yra pasirašytos su KREDA kredito unijų grupe, RATO kredito unija ir SME Finance, tad potencialūs paskolų gavėjai jau gali kreiptis į juos dėl lengvatinių paskolų. Taip pat prašymą dalyvauti priemonės įgyvendinime esame gavę ir iš LKU kredito unijų grupės – sutartį dėl paskolų teikimo artimiausiu metu pasirašysime ir su jais“, – sako ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

Informacija apie finansų tarpininkų atranką ir jų sąrašas skelbiami ir nuolat atnaujinami interneto svetainėje garfondas.lt.

„Per 2020-2021 m. laikotarpį pagal šią priemonę lengvatinių paskolų suteikėme už 133,1 mln. eurų, o šių metų pradžioje atlikus rinkos poreikio analizę – matėme, kad vis dar išlieka finansavimo poreikis, todėl buvo skirtos papildomos lėšos. Norinčiuosius raginame nedelsti – paskolos bus teikiamos iki birželio 30 d.“, – papildo R. Globienė.

Kaip ir kokiomis sąlygomis yra teikiamos paskolos?

Lengvatinės paskolos pagal šią skatinamąją finansinę priemonę yra teikiamos apyvartiniam kapitalui finansuoti, tad ūkio subjektai galės laiku sumokėti atlyginimus darbuotojams, atsiskaityti su tiekėjais, padengti kitas būtinas einamąsias išlaidas. Maksimali paskolos suma siekia iki 1 mln. eurų, maksimali trukmė – iki 72 mėnesių.

Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikiama viena paskola per 2022 metų laikotarpį, tad 2020-2021 m. laikotarpiu paskolomis pasinaudoję ūkio subjektai galės jomis pasinaudoti ir 2022 m. Svarbu, kad bendra suteiktų paskolų suma per visą šios finansinės priemonės galiojimo laikotarpį nuo 2020 m. vienam paskolos gavėjui neviršytų nustatytų limitų ir maksimalios 1 mln. eurų sumos.

Paskolos suteikiamos neįkeičiant turto, joms taikomas galimas paskolos grąžinimo atidėjimas iki 12 mėn. Paskolai, priklausomai nuo paskolos trukmės ir ūkio subjekto dydžio, taikoma fiksuota metinė palūkanų norma nuo 0,1 iki 1,51 proc. Paskolos administravimo mokestis siekia 2 proc. nuo paskolos sumos, tačiau ne mažiau kaip 150 eurų ir ne daugiau kaip 2 500 eurų.

Paskolos ūkio subjektams, susidūrusiems su apyvartinio kapitalo trūkumu, iki 2022 m. birželio 30 d. yra teikiamos per atrinktus finansų tarpininkus, kurių sąrašas nuolat atnaujinimas ŽŪPGF interneto svetainėje www.garfondas.lt.

Daugiau apie šią priemonę skaitykite čia: Lengvatinės paskolos nukentėjusiems nuo COVID-19.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2020 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-539 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.