Praktinis seminaras

Vykdant Nacionalinės mokslo programos „Agro- miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektą „Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų biologinės įvairovės dinamikai tyrimai“ (SIT-1/2015), organizuojamas mokslinis – praktinis seminaras „Plynųjų kirtimų poveikis  miško ekosistemų biologinei įvairovei“. PROGRAMA