Prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų bei gyvulių deklaravimas seniūnijose

2020 m. gegužės 4 d. prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų bei gyvulių deklaravimas seniūnijose. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) yra paruošusi deklaravimo aktualijas ir jas išplatinusi savivaldybių žemės ūkio skyriams.

NMA specialistai kiekvienais metais prieš prasidedant pasėlių deklaravimui vyksta į rajonų savivaldybes pristatyti ūkininkams, seniūnijų darbuotojams tiesioginių išmokų bei plotinių priemonių administravimo, patikrų aktualijas. Šiais metais koronaviruso pandemija į mūsų gyvenimą įnešė nenumatytų pokyčių, taigi pakoregavo ir NMA planus dėl seminarų,  tradicinės konferencijos organizavimo. Nepaisant susiklosčiusios situacijos norime, kad naujausia informacija pasiektų mūsų tikslinę auditoriją, todėl parengėme vaizdo įrašus, kuriuose NMA atsakingų padalinių vadovai pristatė plotinių ir gyvulių priemonių administravimo, patikrų aktualijas.
Nuo balandžio 20 d. šalies žemdirbiai kviečiami savarankiškai deklaruoti že­mės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius, prisijungus prie Paraiškų priėmimo informa­cinės sistemos (PPIS) per e-valdžios vartus. Vėliau, nuo gegužės 4 d., pradedamas įprastas deklaravimas, kai pareiškėjai fiziškai galės atvykti į savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, seniūnijas. Deklaravimas vyks iki birželio 22 d.  Paraiškas dar bus galima teikti pavėluotai nuo birželio 23 d. iki liepos 17 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1 proc. Skatiname pareiškėjus deklaruoti iš namų, o apsilankiusius seniūnijose prašome laikytis saugios deklaravimo bei paraiškų teikimo tvarkos.
Ieškodami būdų, kaip pateikti aktualią informaciją koronaviruso pandemijos metu, parengėme ne tik vaizdo įrašus, bet ir 16 puslapių laikraštį, skirtą  tiesioginių išmokų ir paramos pagal Kaimo plėtros programą aktualijoms. Laikraštis gegužės mėnesio pradžioje pasieks savivaldybių žemės ūkio padalinius. Tikimės, kad leidinyje pateikta susisteminta informacija apie reikalavimus pagal skirtingas paramos schemas, taisyklių pakeitimus, ūkio darbų, dokumentų teikimo terminus, patikras vietoje bus naudinga ūkių valdytojams visus 2020 metus.
Žemiau trumpai pristatome NMA Žemės ūkio paramos departamento direktorės Enrikos Raibytės ir NMA Kontrolės departamento direktoriaus Liutauro Šimkaus pranešimų turinį ir pateikiame vaizdo įrašų nuorodas.
Plotinių ir gyvulių priemonių administravimo aktualijos
Enrika Raibytė pranešime „Plotinių ir gyvulių priemonių administravimo aktualijos“ supažindina su iš dalies atnaujintais reikalavimais siekiant tiesioginių išmokų bei paramos pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programos priemones, su kompleksinės paramos reikalavimų bei sankcijų už nustatytus pažeidimus taikymo pakeitimais, kurie, tikimasi, leis ženkliai sumažinti sankcijų ūkininkams skaičių. Enrika taip pat pristato nuolat didėjančių mokėjimų bei pritaikytų sankcijų ir skolų mažėjimo tendencijas, pateikia patarimų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį norint išvengti sankcijų, kitą naudingą informaciją.
Pranešimo vaizdo įrašą rasite čia. Vaizdo įraše atskiras Jus dominančias temas rasite šiais laikais:
 • pagrindiniai Tiesioginių išmokų paramos schemų, Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių ir Kompleksinės paramos reikalavimų pakeitimai ir sankcijų mažinimas – 0:00–20:43 min.;
 • mokėjimų didėjimo statistika – 20:44–24:23 min.;
 • sankcijų ir skolų prevencija – 24:25–45:25 min.;
 • dažniausiai daromos klaidos ir būdai kaip išvengti sankcijų – 45:26 min.–1:00 val.;
 • kita aktuali informacija – 1:00–1:04 val.
Plotinių priemonių ir gyvulių kontrolės aktualijos
Liutauras Šimkus pranešime „Plotinių priemonių ir gyvulių kontrolės aktualijos“ supažindina pareiškėjus su 2019 m. patikrų rezultatais, juose nustatytais pagrindiniais pažeidimais, naujomis technologinėmis priemonėmis, padedančiomis spartinti patikrų atlikimą ir mažinti apsilankymų pas ūkininkus skaičių. Taip pat Liutauras aptaria ne tik 2020 patikrų planą, bet ir atkreipia dėmesį į kriterijus, kuriais remiantis NMA gali atlikti papildomas patikras pas galimai neūkininkaujančius pareiškėjus. Nuotraukos, iliustruojančios geruosius ir bloguosius taisyklių reikalavimų laikymosi pavyzdžius, padės ūkininkams tinkamai laikytis įsipareigojimų, o mobilios programėlės „NMA agro“ naujos galimybės paskatins ja naudotis plačiau. Pranešime yra ir daugiau svarbios informacijos.
Pranešimo įrašą rasite čia. Vaizdo įraše atskiras Jus dominančias temas rasite šiais laikais:
 • 2019 m. patikrų rezultatai – 0:00–04:25 min.;
 • 2020 m. patikrų planai – 04:26–20:18 min.;
 • veiklos efektyvinimo kryptys – 20:19–30:34 min.;
 • automatinė laukų stebėjimo sistema – 30:35–32:56 min.;
 • „NMA agro“ programėlė – 32:57–37:57 min.;
 • informacija apie patikras – 37:58–40:10 min.
Jeigu dėl pateiktos informacijos kiltų klausimų, juos prašytume pateikti iki balandžio 24 d. el. būdu NMA interneto svetainės meniu skiltyje „Susisiekite“ užpildant formą „Užduokite klausimą el. būdu“ ir paspaudžiant mygtuką „Siųsti klausimą“.
Naudinga informacija:

Jei kyla klausimų, juos prašytume pateikti iki gegužės 8 d. el. būdu NMA interneto svetainės meniu skiltyje „Susisiekite“ užpildant formą „Užduokite klausimą el. būdu“ ir paspaudžiant mygtuką „Siųsti klausimą“. Gavę klausimus, juos apibendrinsime ir paskelbsime viešai, kad kuo daugiau deklaruojančiųjų galėtų susipažinti.

 

NMA informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.