Priimtos priemonės, skirtos koronaviruso pandemijos padariniams švelninti

Siekiant sušvelninti krizės, kilusios dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio, padarinius, žemės ūkio ministerija priėmė sprendimus, kurie Žemės ūkio paskolų garantijų fondui leis garantijas teikti ir už paskolas, skirtas darbo užmokesčiui sumokėti, palūkanų bei lizingo garantinės įmokos kompensavimas padidintas iki 100 proc., o palūkanų kompensacijos ūkio subjektus pasieks kas mėnesį.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro priimtais teisės aktų pakeitimais atnaujinti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualių garantijų teikimo nuostatai, kuriuose nurodyta, kad garantijos gali būti teikiamos ir už paskolas, skirtas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti.

Taip pat priimtuose pakeitimuose numatyta, kad iki 2020 m. gruodžio 31 d. į pirminę žemės ūkio produktų gamybą investuojantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, lizingu perkantiems žemės ūkio techniką, ir (ar) į kitą veiklą investuojantiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, lizingu perkantiems gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, kompensuojama 100 proc. garantinės įmokos, kuri mokama Bendrovei už garantijos suteikimą.

Pakeistos ir dalies palūkanų, sumokėtų už paskolas su Bendrovės individualia garantija, skirtas apyvartinėms lėšoms papildyti ar biologiniam turtui įsigyti, kompensavimo taisyklės. Nauja taisyklių redakcija numato, kad už paskolų, paimtų po taisyklių įsigaliojimo ir suteiktų su Bendrovės individualia garantija, palūkanas, sumokėtas iki 2020 m. gruodžio 31 d., kompensuojama 100 proc. (vietoje buvusių 80 proc.) sumokėtų palūkanų, maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, padidinta iki 8 proc. (vietoje buvusių 6 proc.). Palūkanų kompensacijas taip pat galima skirti ir už paskolas, skirtas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti.

Dar vienas svarbus palūkanų kompensavimo taisyklių pasikeitimas, leisiantis padidinti ūkio subjektų pajamas, yra sprendimas palūkanų kompensacijas ūkio subjektams išmokėti kas mėnesį, o ne kas ketvirtį, kaip buvo anksčiau.

„Priimti pakeitimai labai svarbūs siekiant sušvelninti dabartinės krizės padarinius – ūkio subjektai su garantija nuo šiol galės pasiskolinti ir darbo užmokesčiui sumokėti, bus pilnai dengiamos paskolų palūkanos, lizingo garantinė įmoka, o palūkanų kompensacijas ūkio subjektai gaus kas mėnesį. Jau artimiausiu metu įsigalios ir analogiški palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti, kompensavimo pakeitimai, taip pat ruošiama ir daugiau paramos koronaviruso pandemijos metu priemonių,“ – sako l. e. direktoriaus pareigas Romalda Globienė.

Teisės aktai

» 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 3D-261 „Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 3D-624 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo“

» 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 3D-262 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

» 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 3D-268 „Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3D-419 „Dėl Dalies garantinės įmokos kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.