Prisimenant pirmąjį atkurtų Rūmų pirmininką prof. Antaną Stancevičių

Rugpjūčio 24-ąją, minint 15-ąsias prof. Antano Stancevičiaus mirimo metines Žemės ūkio rūmų bendruomenė su pagarba prisimena vieną iškiliausių žemės ūkio politikos strategų, išskirtinę, taurią, altruistišką, kilnią asmenybę.

1991 m. kartu su kitais prof. A.Stancevičius atkūrė tarpukario Lietuvos žemdirbių savivaldos instituciją – Žemės ūkio rūmus. Nuo 1991 iki 2000 m. jis buvo Žemės ūkio rūmų pirmininkas. Jam pirmininkaujant Žemės ūkio rūmai tapo autoritetinga žemdirbių savivaldos organizacija, atstovaujančia visiems šalies žemdirbiams, ginančia jų interesus ir skatinančia žemės ūkio pažangą.

Per devynerius pirmininkavimo Žemės ūkio rūmams metus buvo inicijuotas daugiau kaip 100 žemdirbių organizacijų kūrimas, parengtas Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų įstatymas, formuojama ir tobulinama struktūra. Nors ir tada netrūko Rūmų oponentų, kurie planavo Rūmų perversmą, alternatyvios Rūmams organizacijos kūrimą, nepritarė parengto įstatymo priėmimui, nepaisant visų problemų, 1997 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų įstatymas buvo priimtas ir aktyvų darbą pradėjo Rūmų Taryba ir Prezidiumas.

Prof. Antanas Stancevičius 2000 m. Žemės ūkio rūmų suvažiavime buvo išrinktas Žemės ūkio rūmų Garbės pirmininku.

2010 m. kovo 19 d. Žemės ūkio rūmuose buvo atidengta memorialinė lenta su bareljefu, kurio autorius skulptorius Stasys Žirgulis ir pristatyta knyga apie pirmąjį atkurtųjų Žemės ūkio rūmų pirmininką, žymų Lietuvos mokslininką, agronomą, Lietuvos žemės ūkio universiteto garbės daktarą, įrengtas prof. A. Stancevičiaus darbo kabinetas-muziejus.

„Atviras ir nuoširdus, demokratiškas ir turintis savo nuomonę. Profesorius neturėjo privataus intereso, o mąstė ir rūpinosi visos Lietuvos kaimo ir žemės ūkio, mokslo raidos ir kooperacijos svarbos reikalais. Kalbėdamas apie Žemės ūkio rūmų organizacijos perspektyvas prof. A. Stancevičius akcentuodavo, kad Rūmai turi būti ne politinė, bet ekonominė organizacija ir privalo rūpintis visų kaimo žmonių ir žemdirbių interesais“ – diskusijų pokalbius prisimena Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis.

Ištrauka iš prof. A. Stancevičiaus visuomeninio testamento: „Valstybė turi sudaryti sąlygas normaliems ūkiams augti, turi juos remti, kad turėtų lėšų plėtoti nuosavą ūkį. Kaimą gali išsaugoti žmonės, kurie čia gyvena ir dirba. Jame negyvenantys žmonės pasijaus taip, kaip mes, miestiečiai, jaučiamės nuvažiavę į kolektyvinį sodą už dešimties kilometrų: puolame dirbti, nes viską reikia spėti padaryti iki paskutinio reisinio autobuso išvykimo, nematome žydinčių augalų, nespėjame jų pauostyti ir sužinoti, ar kvepia, negirdime čiulbančių paukščių. Gėrėtis, pavaikščioti nėra kada. Tas sodas mums ir lieka svetimas, neapgyventas, mes jo nejaučiame. Tai man primena dar vieną dalyką iš sovietmečio laikų, kai fabrikų darbininkus veždavo į kolūkius nuimti derlių… Ar tokio kaimo mes norime? Manau, kaime mums reikalingi žmonės, kuriems žemės ūkis yra gyvenimo būdas. Štai toks mūsų pažiūros į kaimo ateitį idėjinis credo. Gal kai kam jis atrodo donkichotiškas, nerealus. Bet tai yra sąlyga Lietuvoje turėti tvirtą kaimą. Kad kaimas yra reikalingas, nusprendusi visa Europa. Jo vystymui skiriama nemenka parama. Todėl kaimas turi būti visavertis. Laukai be žmonių – tai ne kaimas. Žmonės ir laukai sudaro kaimą.“

Faktai:

Antanas Stancevičius gimė 1920 m. sausio 8 d. Lomių kaimeBatakių valsč. Tauragės aps.

Mirė – 2007 m. rugpjūčio 24 d. Kaune.

1943 m. baigė Žemės ūkio akademiją Dotnuvoje.

1946 m. pradėjo pedagoginę ir mokslinę veiklą Lietuvos žemės ūkio akademijos Botanikos katedroje.

1958 m. apgynė žemės ūkio mokslų kandidato (daktaro) disertaciją „Lietuvos pasėlių augalija, jos reikšmė agronominei dirvožemio charakteristikai“.

1958–1975 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos studentų mokslinės draugijos vadovas.

1962–1992 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemdirbystės katedros vedėjas.

1990 m. suteiktas mokslinis profesoriaus vardas.

1991-1995 – Lietuvos mokslo tarybos narys.

1989-1992 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos mokslo tarybos pirmininkas.

1994 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos žemės ūkio akademijos taryba suteikė prof. Antanui Stancevičiui Garbės daktaro vardą.

1997 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu.

Aktyvus Lietuvos agronomų sąjungos valdybos narys.

Lietuvos herbologų draugijos pirmininkas.

Tarptautinių mokslo draugijų EWRS ir ISTRO narys.

2000 – 2006 m. Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų „Kooperacijos kelias“ asociacijos pirmininkas.

2005 m. Žemės ūkio ministerijos apdovanotas „Lietuvos kaimo spindulio“ prizu.

***

Su pagarba – Žemės ūkio rūmų bendruomenė