Pristatytas strateginis planas

2023 m. kovo 17 d. Kupiškyje įvyko Žemės ūkio rūmų organizuotas informacinis renginys „Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginis planas“.

Žemės ūkio rūmų Sertifikavimo skyriaus vedėjas Ramūnas Stonkus pristatė Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą: aptarė bendrą finansavimą, susietąją paramą, tiesiogines išmokas, taip pat supažindino su geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės standartais.

Renginio dalyviai taip pat kalbėjo apie intervencines priemones, kurios prisidės prie gamybinių pajėgumų stiprinimo, taikant tvaresnius gamybos būdus.

Rūmų atstovas išsamiai pristatė ekoschemas, kuriomis siekiama prisidėti prie aplinkos apsaugos ir klimato tikslų įgyvendinimo, bet ir prie tvaresnių maisto sistemų kūrimo, išlaikant apsirūpinimo maistu ir gamybos potencialą bei didinant ūkių gyvybingumą ir konkurencingumą. Taip pat aptarė susietąją paramą skirtingiems žemės ūkio sektoriams, kaimo plėtros priemones, tiesiogines išmokas ir kt.

Renginio pabaigoje visi susirinkusieji diskutavo ir dalijosi patirtimi žemdirbiams svarbiais klausimais.