Pristatyti projekto „FarmBox” rezultatai

2023 m. balandžio 27 dieną įvyko baigiamasis tarptautinio projekto, finansuojamo Erasmus+ programos „Ūkininkų priemonių rinkinys klimato kaitos švelninimui“ (angl. FarmBox) renginys, kuriame buvo pristatytas projekto tikslas, veiklos ir rezultatai.

Projektas „FarmBox“

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti ūkininkų pažangaus ir draugiško aplinkai ūkininkavimo įgūdžius, informuoti apie klimato kaitos iššūkius bei parodyti pažangaus ūkininkavimo ekonominį naudingumą. Daug dėmesio projekte buvo skirta žemės ūkio sektoriaus švietimo skaitmeninimui. Projekto rezultatais siekiama patobulinti dėstytojų/konsultantų skaitmeninį raštingumą bei palengvinti pamokų/mokymo kursų organizavimą.

Projektas pradėtas įgyvendinti dar 2021 metais, jame dalyvavo keturių šalių atstovai:  Paduvos universiteto (Italija), organizacijos „UptoEarth GmbH“ (Vokietija), profesinio rengimo mokyklos „IKASTEGIA TXORIERRI“ (Ispanija) ir Lietuvos žemės ūkio rūmų.

Projektas truko du metus, per kuriuos įvyko keturi tarptautiniai partnerių susitikimai. Pirmasis partnerių susitikimas dėl COVID-19 pandemijos buvo organizuotas nuotoliniu būdu. Kiti susitikimai vyko Italijoje, Milano mieste bei Ispanijoje, Bilbao mieste. Baigiamoji konferencija ir paskutinis projekto partnerių susitikimas įvyko 2023 m. balandžio 17-18 dienomis Italijoje, Paduvos mieste.

„Du metus, keturių šalių projekto partneriai kūrė mokymo(si) turinį apie klimato kaitos požiūriu pažangų žemės ūkį, kuriame pateikė pagrindinę informaciją bei pristatė naudingą praktiką, kaip pagerinti ūkio valdymo praktikas, atsižvelgiant į biologinės įvairovės principus ir prisitaikyti prie klimato kaitos poreikių. Visi drauge sukūrėme išsamų atvirą internetinį kursą (MOOC) apie pažangų ūkininkavimą. MOOC turi du lygmenis: pradedančiųjų ir pažengusiųjų. Pradedančiųjų kurse besimokantieji bus supažindinami su pagrindinėmis ūkininkavimo praktikomis, kurios naudingos siekiant mažinti klimato kaitą. Pažengusiųjų kurse – gilinamos pradedančiųjų kurse įgytos žinios, papildant kursą praktinėmis užduotimis, kurias galima atlikti simuliatoriaus pagalba internete,  sudarant sąlygas besimokantiesiems ūkininkams ar studentams virtualioje aplinkoje imituoti klimato požiūriu pažangaus ūkininkavimo technikas bei jų panaudojimo galimybes ir naudą tam tikroje teritorijoje“, – informuoja projekto koordinatorė Viktorija Bujauskė.

Projekto rezultatų vertinimas

Žemės ūkio rūmų Projektų skyriaus vedėja Ina Kalėdienė pristatė projekto rezultatų vertinimo ataskaitą – kartu su grupe jaunųjų ūkininkų ir konsultantais testavo projekto metu sukurtą simuliatorių bei mokomąjį turinį. 2023 m. balandžio 12 d. vyko sistemos testavimas.

„Būtent išorinis testavimas, įtraukiant ūkininkus bei ekspertus yra labai svarbi projekto dalis, kadangi tai leidžia nustatyti problemas ir klaidas, kurių nepavyko aptikti vidinio testavimo metu. Taip pat tai leidžia įsivertinti projekto rezultato funkcionalumą ir naudotojo patirtį, užtikrinti programinės įrangos suderinamumą. Apskritai bandomasis testavimas padeda užtikrinti, kad projekto rezultatai būtų tinkami, patikimi, patogūs naudoti ir atitiktų numatomos auditorijos poreikiams, kad galėtume galutinį produktą pateikti vartojimui be klaidų“ – teigia Ina Kalėdienė.

Atlikus projekto rezultatų testavimą, visų dalyvavusių buvo paprašyta užpildyti trumpą klausimyną, įvertinant MOOC kursą ir internetinį simuliatorių pagal skalę nuo 1 iki 4 (1 reiškia „visiškai nesutinku“, o 4 – „visiškai sutinku“). Išanalizavus rezultatus daugiau nei 60 proc. dalyvavusiųjų testavime sutinka, kad šie projekto rezultatai yra aktualūs ir kad kursas bei simuliatorius yra tinkami siekiant pagerinti klimatui pažangaus ūkininkavimo praktikos įgyvendinimą ir jos poveikio aplinkai bei gamybai supratimą.

Pasibaigus projektui „FarmBox“

„Projekto „FarmBox“ metu sukurti įrankiai leis ūkininkams įgyti žinių apie įvairias ūkininkavimo praktikas, kurios prisideda klimato kaitos švelninimo.

„Noriu tikėti, kad naudojantiems sukurtą įrankį bus taip pat įdomu ir naudinga įgyti žinių, kaip ir kad mums buvo įdomu keistis patirtimis su užsienio kolegomis. Žinoma, kad net du metus dirbant projekte kilo ir sunkumų dėl technologinių žinių trūkumo, žemės ūkio terminų, kadangi kūrėme net video pamokas, kurios tikimės bus naudingos besimokantiems. Manau, kad didžiausią indėlį projekte padarė tie žmonės, kurie tiesiogiai dirbo prie projekto, tai kiekvienos iš bendradarbiaujančių organizacijų projekto koordinatoriai, kurie dalyvavo visuose susitikimuose, dalinosi savo patirtimi ir žiniomis, atliko visus techninius ir organizacinius darbus. Žinoma,  svarbu paminėti ir mokslininkų indėlį projekte, kurie rengė teorinę medžiagą. Su jų darbu taip pat bus galima susipažinti, kuomet bus išleistas galutinis internetinio kurso variantas. Mokslininkai ruošė medžiagą mokomajam turiniui, kūrė video pamokas, rengė straipsnius, rinko statistinę medžiagą ir pan. Džiugu, kad projekto metu užsimezgė draugiška partnerystė, kontaktai tolimesniam bendradarbiavimui ir ateities projektams. Jau dabar su vienu iš partnerių planuojame startuoti su nauju projektu“ – mintimis apie projektą dalinasi projekto koordinatorė, ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Viktorija Bujauskė.

Greitu metu galėsite išmėginti šio projekto rezultatus. Vos tik bus paskelbtas galutinis internetinio kurso variantas pasidalinsime su Jumis naujienomis.