Pristatytos darbo teisės naujovės

Kovo 12 d. Šeduvoje (Radviliškio r. ) įvyko Žemės ūkio rūmų organizuota konferencija „Darbo teisės naujovės darbdaviams, profesinių sąjungų atstovams, NVO ir visuomenei“.

Konferenciją vedė ŽŪR teisininkė Agnė Bundzinskaitė, kuri susirinkusiems pristatė bendrąsias Darbo kodekso nuostatas, tarptautinio pobūdžio darbo santykiams taikytinas teises, darbo sutarties sąvoką ir darbo sutarties sąlygas (būtinąsias ir papildomas), darbo ir poilsio laiką, darbo užmokestį, žalos atlyginimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, kolektyvinius darbo santykius, profesinės sąjungos ir socialinės partnerystės formas, kylančius darbo ginčus.

„Natūralu, kad, keičiantis darbuotojų kartoms, turi keistis ir darbinius santykius numatantys reglamentai – naujoji Y karta yra dinamiškesnė ir ne tokia lojali vienai darbovietei, tad darbdaviai turi į tai atsižvelgti. Darbuotojams atsiradus daugiau galimybių keisti darbo vietą, darbdaviai turi ypatingą dėmesį skirti ne tik talentų pritraukimui, bet ir jų motyvacijai – dialoge tarp darbdavio ir darbuotojo pastaroji tampa vis dažnesniu motyvu. Bet kurios šalies ekonomikoje žmonės yra esminis sėkmingos ekonominės veiklos veiksnys, tačiau tam būtinas visų suinteresuotų pusių bendradarbiavimas. Socialinio dialogo stiprinimui užtikrinti būtina plėtoti Europos Sąjungos institucijų, Vyriausybės, darbdavių ir darbuotojų organizacijų dialogą Europos Sąjungos (ES), nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu, nes jo  skatinimas – geriausia investicija į žmogiškąjį kapitalą. Praktika rodo, kad dauguma kasdienių klausimų išnyktų juos iš anksto aptarus kolektyvinėje sutartyje, todėl viešais mokymais skatiname ne tik lanksčiau derinti mūsų šalies darbuotojų ir darbdavių interesus, tačiau ir užmegzti sėkmingą dialogą tarp ES institucijų, Vyriausybės organizacijų bei socialinių partnerių, kad būtų prisiimta bendra atsakomybė už visuomenės gerovę. Tikimės, kad įgyvendinus šį projektą, šalyje turėsime sklandesnį kolektyvinį bendradarbiavimą, o geroji mūsų šalies praktika bus naudinga ir kitoms ES narėms“, – sako Žemės ūkio rūmų teisininkė Agnė Bundzinskaitė.

Konferencija organizuojama pagal projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-000, įgyvendinamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.5.1-ESFA-V-423 „Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas“