Pristatytos tvaraus ūkininkavimo priemonės

Liepos 11 d. Joniškio r. ūkininko Kęstučio Laduko ūkyje vyko Žemės ūkio rūmų organizuotas seminaras-lauko diena „Tvariam ūkininkavimui ir klimato kaitos švelninimui skirtų priemonių diegimas žemės ūkyje”.

Seminaro – lauko dienos dalyvius Gamtos tyrimo centro mokslininkė dr. Virgilija Gavelienė supažindino su K. Laduko ūkyje taikomomis inovatyviomis technologijomis dirvos struktūros gerinimui bei pristatė ūkio bandymuose naudojamas naujos kartos mikroelementines trąšas, skirtas azoto junginių emisijos mažinimui, išsaugant augalų produktyvumą.

„Nesitikėjau tokių puikių rezultatų, bet kaip patys savo akimis matote, jie akivaizdūs. Mikroelementinėmis trąšomis tręštame lauke buvo 50% sumažintas N trąšų kiekis. Dėka mikroelementinių trąšų naudojimo saugomas dirvožemis ir tas aiškiai pasimatė tada, kai dirva daug geriau išlaikė drėgmę sausros laikotarpiu. Patys matote aiškų rėžį laukuose,“ – rodydamas į lauką pasakoja ūkininkas K. Ladukas.

Ūkininkas K. Ladukas dalyvavo Žemės ūkio rūmų įgyvendinamame projekte „Dirvos struktūros ir kokybės gerinimas (atstatymas), naudojant mikroorganizmus. Azoto junginių emisijos mažinimas, išsaugant augalų produktyvumą, naudojant naujos kartos mikroelementus“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“.

Projekto rezultatai naudingi įvairių žemės ūkio sektorių (grūdininkystės, daržininkystės, uogininkystės ir kt.), o taip pat auginantiems ekologinę, ar nacionalinės kokybės produkciją, ūkiams.

Vėliau, seminaro – lauko dienos dalyviai vyko Panevėžio r., Smilgiuose įsikūrusią ŽŪB „AUGA Smilgiai“, kur dr. Edvardas Gedgaudas pristatė pažangias pieno ūkių ekonominio potencialo užtikrinimo  sistemas.

ŽŪB „AUGA Smilgiai“ darbuotojas Ignas Šilinskas renginio dalyvius supažindino su ūkio veikla, diegiamomis naujovėmis, kurių dėka didinamas ūkio efektyvumas.

Seminaro – lauko dienos rėmėjas – LR žemės ūkio ministerija