Pro memoria Elenai Žilinskienei

2018 m. lapkričio 16 d. mus paliko buvusi ilgametė Žemės ūkio rūmų Tarybos narė, Alytaus rajono žemdirbių asociacijos pirmininkė Elena Žilinskienė.

*****

Bet juk šviesa nemiršta – pasilieka

Žolėj, žiede ir vaiko akyse.

Mirtis yra tamsa, šviesos bedugnė

Ir niekad nemylėjusi dvasia.

 

Saulėlydis ant rankų: liūdnas paukštis,

Kurio tamsėjančiame čiulbesy

Girdžiu ir suprantu gyvybės tiesą:

Mylėjai – tai buvai.

Myli – esi.

Justinas Marcinkevičius „Trys meilės eilėraščiai“ (Už gyvus ir mirusius)

 

Elena Žilinskienė (1944 m. kovo 6 d. – 2018 m. lapkričio 16 d. ).

1973-1978 m. Prienų r. „Vyšniūnų” kolūkio brigadininkė.

1978-1980 m. Prienų r. „Kalinino” vardo kolūkio brigadininkė.

19801985 m. dirbo Valstybinėje sėklų inspekcijoje, direktoriaus pavaduotoja.

1985–1992 m. Luksnėnų sodininkystės tarybinio ūkio direktoriaus pavaduotoja.

1992-2016 m. AB „Armina“, vėliau įmonės UAB „Luksnėnų sodai“, direktorė.

19972000 m. Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė.

1997 m. vasario 10 d., už nuopelnus Lietuvos ūkiui, apdovanota Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu.

2010 m. apdovanota konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2009 ” nominacijoje „Žemės ūkio verslo lyderė”.

*****

Velionė pašarvota lapkričio 18 d. (sekmadienį) nuo 15 val. laidojimo namuose „Skausmo užuovėja“, Rūtų g. 65, Alytuje.

Šv. Mišios aukojamos Šv. Angelų Sargų bažnyčioje lapkričio 19 d. (pirmadienį) 8 val., Savanorių g. 14, Alytus.

Urna išnešama lapkričio 19 d. (pirmadienį) 12 val. iš laidojimo namų „Skausmo užuovėja“, Rūtų g. 65, Alytuje.