Profesinėse mokyklose prasideda egzaminai

Kaip ir kiekvienais metais, Žemės ūkio rūmai vertina profesinio mokymo institucijose žemės ūkio sektoriaus pirminio profesinio mokymo specialistų įgytas kompetencijas. Planuojama, kad šiais metais žemdirbiškas ir kaimui reikalingas profesijas įgis per šešis šimtus jaunuolių. Bendradarbiaujant su visuose šalies rajonuose dirbančiomis mokymo institucijomis, vertinsime įgytas kompetencijas pagal 14 mokymo programų: Žirgininkystės verslo darbuotojo, Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, Ekologinio ūkio darbininko, Kaimo verslų darbuotojo, Technikos šaltkalvio remontininko, Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo, Gyvūnų prižiūrėtojo, Melioracijos darbuotojo, Smulkiojo verslo organizatoriaus, Kaimo verslų paslaugų teikėjo, Miško darbininko, Kaimo turizmo organizatoriaus, Agroserviso darbuotojo. Minėtų specialybių darbininkus šiais metais rengė Alantos technologijos ir verslo mokykla , Joniškėlio I. Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla, Alytaus profesinio rengimo centras, Joniškio žemės ūkio mokykla, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Kelmės profesinio rengimo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras, Panevėžio M. Rimkevičaitės technologinė mokykla, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla, Šilutės žemės ūkio mokykla, Švenčionių profesinio rengimo centras, Varėnos technologijos ir verslo mokykla, Vilniaus statybininkų rengimo centras, Zarasų žemės ūkio mokykla.

 Į kompetencijų vertinimo darbą įtraukiami darbdaviai: ūkininkai, kaimo verslininkai, amatininkai, žemės ūkio technikos įmonių atstovai.

Gegužės 18 d. Žemės ūkio rūmų Žemės ūkio technologijų skyriaus specialistė gyvulininkystei Agnietė Švedaitė vertino Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre įgijusių „Gyvūnų prižiūrėtojo“ kompetencijas, o vyr. specialistė gyvulininkystei Audronė Rekešiūtė – Žirgininkystės verslo darbuotojo kompetencijas.

Gyvūnų prižiūrėtojai turi žinoti anatomijos ir fiziologijos, veterinarijos pagrindus, ūkinių gyvūnų auginimo, renginių su gyvūnais organizavimo, profesinės etikos, teisės pagrindus. Pagal programą kiekvienas mokinys turėjo 1150 praktikos valandų.

Žirgininkystės verslo darbuotojai mokėsi žirgų anatomijos ir fiziologijos, žirgų veislių ir jų taikymo, žirgų veislininkystės ir auginimo, žemės ūkio pagrindų, pašarų gamybos technologijų, žirgų šėrimo racionų sudarymo ir šėrimo, žirgų kasdieninės priežiūros, ligų ir negalavimų požymių nustatymo, žirgų kinkymo, balnojimo, žabojimo, jodinėjimo, dresavimo, gamtos ir darbų saugos, ekonomikos ir verslo pagrindų, buhalterinės apskaitos pagrindų, raštvedybos ir kt. Praktinis mokymas vyko mokyklos arklidėje, hipodrome, žirgus auginančiose įmonėse ir pas žirgus auginančius ūkininkus. Praktinio mokymo trukmė – 45 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami žirgų auginimo ir veisimo, jų priežiūros ir kt. gebėjimai.