Profesinėse mokyklose prasideda kompetencijų vertinimas

Žemės ūkio rūmai jau 5 metai kaip yra Švietimo ir mokslo ministerijos akredituota institucija vertinti profesines kompetencijas I-V lygio žemės ūkio sektoriaus specialybių kvalifikacijoms.

Gegužės 9 – 10 d.  Žemės ūkio rūmų patvirtinta kompetencijų vertinimo komisija vertino Žirgininkystės verslo darbuotojų teorines žinias ir praktinius gebėjimus, kuriuos mokiniai įgijo Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre. Mokinių teorinės dalies žinių patikrinimas vyko mokymo centre, o praktinė dalis – Kauno rajone, Pajiesio kaime įsikūrusiame moderniame žirgyne, kur mokiniai demonstravo žirgų priežiūros, šėrimo, treniravimo manieže gebėjimus.

Rinktis šią specialybę gali mokiniai po 10 ir po 12 klasių, atitinkamai mokymosi trukmė 3 arba 2 metai. Baigę mokymo programą ir įgiję žirgininkystės verslo darbuotojo kvalifikaciją specialistai geba prižiūrėti žirgą nuo gimimo iki jam suaugant, išmano veisles, sudaro mitybos racioną ir ruošia pašarą, treniruoja ir jodinėja žirgu, teikia pirmąją pagalbą žirgui ir raiteliui, atlieka paskirtas veterinarijos gydytojo procedūras, prižiūri ir klasifikuoja jojimo inventorių, paruošia aikštę jojimo varžyboms pagal atitinkamas jojimo sporto šakas, organizuoja žirgyno veiklą pagal smulkaus verslo organizavimo principus.

„Šiais metais planuojame įvertinti per 700 mokinių profesines kompetencijas pagal 17 profesinio mokymo programų: Žemės ūkio gamybos darbuotojo, Agroserviso darbuotojo, Žirgininkystės verslo darbuotojo, Gyvūnų prižiūrėtojo, Aplinkotvarkos darbuotojo, Želdinių tvarkytojo, Ekologinio ūkio darbininko, Miško darbininko, Smulkiojo verslo paslaugų teikėjo, Technikos priežiūros verslo darbuotojo, Kaimo turizmo organizatoriaus, Miško darbuotojo, Melioracijos darbuotojo, Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo, Kaimo verslų paslaugų teikėjo, Sodininko daržininko, Žemės ūkio gamybos darbininko. Žemdirbiškų profesijų absolventų kvalifikacijos šiais metais planuojame parengti 23 baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų vykdymui komisijas, į kurių darbą įtraukiami darbdaviai: ūkininkai – Žaliojo diplomo savininkai, Žemės ūkio rūmų specialistai – konsultantai, Savivaldos organizatoriai rajonuose, kaimo verslo įmonių, kaimo turizmo savininkai, talkina ir rajonų Žemės ūkio skyrių specialistai, miškininkai, gyvulininkystės specialistai“ – darbų aktualijomis dalinasi Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irmina Kudarauskienė.

Šalies ūkininkams/įmonėms reikalingi profesinį parengimą turintys darbininkai.  Juk apie 60 proc. visų darbo vietų šalies ekonomikoje yra skirta būtent asmenims su profesiniu išsilavinimu, kurį suteikia profesinio mokymo įstaigos. Ši proporcija per pastaruosius 10 metų beveik nekinta.

Niekam ne paslaptis, kad aukštojo mokslo kokybė Lietuvoje labai nevienoda ir didelė dalis absolventų nėra pasiruošę nei kurti naujų žinių, nei pradėti naujų verslų, nei tapti aukštos kvalifikacijos samdomais specialistais. Ypatingai sunku šiandien įsidarbinti tiems „specialistams“, kurie neturi specifinių ir darbo rinkoje pritaikomų profesinių žinių ir gebėjimų.  Šiandien darbdaviams reikalingi darbininkai turintys profesinių įgūdžių ir gebantys dirbti savarankiškai.

Žemės ūkio rūmai ypač daug dėmesio skiria profesiniam orientavimui, bendravimui su kaimo jaunimu, žemdirbiškas ar kaimo plėtrai reikalingas specialybes pasirinkusiais studijuoti studentais ar mokiniais. Džiugina, kad dar ne visi žada išvykti iš Lietuvos, o yra šaunaus jaunimo planuojančio grįžti į savo tėviškę ir ten dirbti ar savarankiškai kurti verslą.