Profesinio meistriškumo konkursas Aukštadvario ŽŪM

Aukštadvario žemės ūkio mokykloje pavasarį tradiciškai organizuojami įvairių specialybių mokinių profesinio meistriškumo konkursai. Kovo 29 dieną vyko profesinio meistriškumo konkursas pagal mokykloje vykdomas formaliojo profesinio mokymo programas. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių profesinį meistriškumą, skatinant mokinius teorines žinias pritaikyti praktikoje ir tobulinti įgytus praktinius įgūdžius. Konkurso metu buvo renkamas „Šauniausias verslininkas”, „Šauniausias kalvis” ir „Šauniausias suvirintojas”.

Konkursą sudarė dvi dalys: teorinė ir praktinė. Sveikinimo žodžius tarė ir sėkmės mokiniams konkurse linkėjo mokyklos direktorius Jonas Kazlauskas, Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Trakų rajone Janė Mandeikienė, specialybės dalykų metodinės grupės pirmininkė Nijolė Zubrickienė. Mokinių laukė rimti išbandymai sprendžiant teorijos testus, kurie buvo parengti pagal atitinkamą formaliojo profesinio mokymo programą. Testo klausimai buvo iš ekonomikos ir verslo pagrindų, finansų ir mokesčių, įmonės ekonomikos, vadybos, saugos darbe, priešgaisrinės apsaugos, darbo teisės, informacinių technologijų dalykų. Po teorinės dalies testo atlikimo, mokiniai vykdė praktines užduotis. Smulkiojo verslo paslaugų teikėjo programos mokiniai sukūrė ir pristatė savo verslo vizijas, pritaikę teorinių ir praktinių pamokų metu įgytas žinias bei panaudodami informacinių technologijų priemones. Vertinimo komisijos nariai, renginio dalyviai ir svečiai susipažino su originaliomis mokinių sukurtomis verslo idėjomis. Technikos šaltkalvio remontininko ir technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybių mokiniai, pagal pateiktus brėžinius, gamino kalvystės gaminius ir atliko suvirinimo darbus.

Konkurso dalyvių meistriškumą vertino kompetentinga komisija: Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Trakų rajone J. Mandeikienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui J. Juknevičius, praktinio mokymo vadovas G. Pociūnas, profesijos mokytoja metodininkė V. Nairanauskienė, profesijos vyr. mokytojai J. Umivalnikas ir V. Budrevičius, profesijos vyresnioji mokytoja J. Daunoravičienė, specialybės dalykų metodinės grupės pirmininkė N. Zubrickienė. Įvertinusi teorines žinias ir praktinius mokinių gebėjimus, vertinimo komisija susumavo rezultatus ir išaiškino prizininkus, kuriems buvo įteikti diplomai ir skirtos premijos:

„Šauniausias verslininkas“:

  • Eimantė Balukonytė ,4VP grupė – I vieta;
  • Gabrielė Marcinkevičiūtė, 17V grupė – II vieta;
  • Vaida Gackaitė, 4V Pgrupė – III vieta.

„Šauniausias kalvis“:

  • Stasiūnas Marius, 19TM grupė – I vieta;
  • Deividas Karužas, 18TM, grupė – II vieta;
  • Justas Paulauskas, 18TM grupė – III vieta.

„Šauniausias suvirintojas“:

  • Julius Norinkevičius, 18TM, grupė – I vieta;
  • Edmundas Paulauskas, 19TM, grupė – II vieta;
  • Valdas Vasiliauskas, 18TM, grupė – III vieta.

Profesinio meistriškumo konkursai – ir šventė mokykloje, ir didelė atsakomybė: mokytojai įvertina žinias, mokiniai pasitikrina ir pasidžiaugia per mokslo metus įgytais gebėjimais. Renginio metu Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Trakų rajone J. Mandeikienė ne kartą pažymėjo profesinio mokymo naudą bei dideles įsidarbinimo galimybes.

Aukštadvario ŽŪM specialybės dalykų metodinės grupės pirmininkė Nijolė Zubrickienė