Projekte bendradarbiaus 6 partneriai

Nuo birželio 12 d. iki liepos 10 d. priimamos paraiškos paramai gauti pagal priemonę „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu”, todėl Žemės ūkio rūmų konsultantams pats darbymetis konsultuojant galimus pareiškėjus ir padedant rengti paraiškas.

Žemės ūkio rūmų Projektų valdymo poskyrio vedėja Laima Buitkienė nors ir labai užimta pastaruoju metu, tačiau džiaugiasi, kad lietuvaičiai pradeda palankiau vertinti bendradarbiavimą, kooperavimąsi bendrai veiklai ir tikslams pasiekti.

„Kiekvienais metais pastebiu didesnį atšilimą tarp žmonių dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“. Štai dabar konsultuoju ir rengiu paraišką dėl parduotuvės Prienų rajone įkūrimo. Pareiškėjas – Eimantas Kazakevičius ir 6 partneriai: 3 ūkininkai, 1 UAB (gaminantis maisto produktus), Prienų rajono ūkininkų sąjunga ir bendruomenė „Veiverių kraštas“. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įkurti naujas prekybos vietas – ūkininkų parduotuvę Prienuose, internetinę parduotuvę su produkcijos pristatymu vartotojams, bendradarbiaujant žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje, derinant transportavimo, platinimo, rinkodaros, reklamos, kokybės valdyme, kad tiekiami produktai greitai pasiektų vartotoją, būtų kokybiški, natūralūs, o kaina būtų konkurencinga. Šis projektas puikiai iliustruoja kaip gali bendradarbiauti ir ūkininkai ir asociacijos ir verslas. Toks bendradarbiavimas ir savo pajėgų kooperavimas bendriems tikslams – tikrai yra naudingas. Ir aplamai, mano manymu, visada laimi tie žmonės, kurie yra linkę ieškoti naujų galimybių, perspektyvų, kooperacijos galimybių. Iš patirties galiu pasakyti, kad tie, kas imasi veiklos, visada ją ir įgyvendina ir pasiekia rezultatų. Esu parengusi per 200 paraiškų ūkininkams, ir džiaugiuosi, kad visi šie ūkiai šiandien sėkmingai dirba, tobulina kvalifikacijas, bendradarbiauja ir nuolat ieško naujų galimybių”, – kalba Laima Buitkienė.

***

Informacija apie priemonę „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu”

Prioritetai – skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose ir kaimo vietovėse; visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje.
Tikslinės sritys – inovacijų skatinimas, bendradarbiavimas ir žinių bazės vystymas kaimo vietovėse; žemės ūkio, maisto produktų gamybos ir miškininkystės sektorių ryšių stiprinimas, įskaitant geresnio aplinkosaugos valdymo ir aplinkosauginio veiksmingumo siekimą; ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas, siekiant intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, žemės ūkio įvairinimą; pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas geriau juos integruojant į žemės ūkio ir maisto produktų grandinę per kokybės sistemas, žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, skatinant vietos rinkas ir trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir organizacijas bei tarpšakines organizacijas.
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
  • mažųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimas, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamą žemės ūkio produktų propagavimą bei gamintojų integraciją į maisto tiekimo grandinę, paramą skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu.
Paramos gali kreiptis:
  • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
  • privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;
  • privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba), atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;
  • viešieji juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, gali būti partneriais ir tarpininkais.
Paramos suma – iki 120 000 Eur be PVM vienam projektui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.