Raseiniškiai paminėjo ŽŪR jubiliejų

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas liepos 12 d. sveikino Raseinių krašto ūkininkus, bendruomenių narius ir svečius, susirinkusius į jubiliejinį renginį, skirtą Žemės ūkio rūmų įkūrimo 90-mečiui ir atkūrimo 25-mečiui paminėti „Kartos keičiasi – vertybės išlieka!“.  „Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad raseiniškiai prisijungė prie Žemės ūkio rūmų jubiliejinių renginių ciklo, kurie šiemet vyksta visoje Lietuvoje“ – kalbėjo A.Stančikas.  

Jubiliejui skirtas renginys vyko Betygaloje, kur mielai priėmė bendruomenės pirmininkė – Gema Račienė. Bendruomenės pirmininkės ir aktyvių bendruomenės narių  dėka atkurtas senasis Betygalos  valsčiaus pastatas, kuriame šiandien įsikūrę bendruomenės namai.

Į Žemės ūkio rūmų jubiliejinį paminėjimą atvyko rajono ūkininkai, bendruomenių atstovai, Seimo narys E. Jonyla.

Kartu  su moterų – skaitytojų klubo ,,Gija“ narėmis ir  vadove Nijole bei Betygalos bendruomenės vaidilutėmis ir nepakartojamojo Konstantino kapela surengėme Žemės ūkio rūmų 90-mečiui paminėti skirtą kultūrinę programą ,,Veidu eik į žemę“ (J. Marcinkevičius).

Rajono ūkininkams, bendruomenės nariams ir svečiams buvo pristatyta Žemės ūkio rūmų istorija ir šiandieninė veikla, o vėliau buvo skaitomos J. Marcinkevičiaus eilės, kurios buvo apipintos gražiomis liaudies dainomis ir muzika. Meninei programai pasibaigus, renginio dalyviai vaišinosi ūkininkų išaugintomis ir  pagamintomis vaišėmis. Prie vaišių stalo buvo kalbama ir apie šiandienos aktualijas žemės ūkyje.

ŽŪR Savivaldos organizatorės Raseinių rajone Skaidrutės Žuvelaitienės informacija